/ Nyheder / Fra rå mark til god forretning

Fra rå mark til god forretning

Nyopførte rækkehuse, der udlejes til børnefamilier og seniorer, i områder, der overvejende ligger under en times kørsel fra København. Fischer Ejendomme har de seneste år haft succes med sit udlejningskoncept, og det har givet luft i budgettet til både at udvide portefølje og medarbejderstab.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt

I Greve, på hvad der engang var en bar mark, er et nyt rækkehuskvarter skudt op med 102 rækkehuse. De fleste af boligerne er allerede lejet ud primært til børnefamilier. Ikke langt fra det nye kvarter har Fischer Ejendomme, der står bag boligprojektet, sit hovedkontor.

Virksomheden har de senere år udvidet porteføljen med lignende rækkehuse i blandt andet Ringsted, Viby Sjælland, Greve og Fredensborg, og i pipelinen venter op mod 1.500 boliger.

”Vi bygger ikke luksusboliger i Nordhavn, men går efter det brede marked. Der er en rigtig fin efterspørgsel efter vores rækkehusbyggerier, som vi løbende har tilpasset og raffineret over tid,” siger Christian Fischer, der er adm. direktør i den familieejede virksomhed, som hans far i sin tid etablerede.

Medarbejderboom

I 2020 bidrog værdireguleringer på de to færdigudviklede boligprojekter i Greve og Viby til et særdeles godt årsregnskab. Ejendomskoncernen gik fra et overskud på knap 60 millioner kroner til et resultat på over 293 millioner.

”Vi er glade og stolte af de opskrivninger, vi har realiseret, men det er ikke dem, der har vores største fokus. Det er driften, som vidner om, hvordan vores forretning i virkeligheden går. Opskrivningerne er vi selvfølgelig også stolte af, men det er noget, der til en vis grad er konjunkturmæssigt bestemt,” siger Christian Fischer.

At der er gang i driften, vidner medarbejderstaben om. For bare to år siden var der kun far og søn til at drive virksomheden, men nu tæller virksomheden i alt otte ansatte, og der er planer om yderligere nyansættelser inden årets udgang (året 2021, red.). De mange nye medarbejdere har blandt andet gjort det muligt at hjemtage administrationen og få nedsat deres egen udlejningsafdeling.

”Med en række færdigudviklede og kommende boligprojekter har der været behov for at udvide medarbejderstaben. Det er en stor fordel, at vi har styringen helt tæt på og selv kan håndtere og træffe beslutninger om de administrative opgaver frem for at være afhængige af en ekstern administrator.”

Træskolængde foran

Virksomheden har i mange år gået efter at opføre familieboliger, men i de senere år er man også gået efter at kunne tilbyde kvadratmeter til seniorer.

”Vi opfører stadig flere boliger i ét plan, så seniorer kan se sig selv i dem, når de fraflytter parcelhuset. Vi prøver hele tiden at være en træskolængde foran, når det kommer til at målrette vores boliger til den kommende efterspørgsel,” siger Christian Fischer.

Efterspørgslen efter lejeboliger i lokalområdet vil kun blive større fra den stadigt stigende gruppe ældre, er hans vurdering:

”Mange ældre er syet ind i lokalsamfundet, hvor de har deres netværk og fritidsinteresser. Hvis de kan finde en god lejebolig lokalt, vil langt de fleste foretrække at blive i deres nærområde. Det er en af grundene til, at vi bygger ude i det lidt brede opland til København, hvor udbuddet af moderne og energivenlige lejeboliger ikke er stort.”

Også mange børnefamilier leder efter lejeboliger, der er til at komme i nærheden af prismæssigt og stadig ligger under en times kørsel fra København, påpeger han.

Rækkehuse med et tvist

Selvom rækkehusene bliver bygget over stort set samme læst, så prøver Fischer Ejendomme at give hvert projekt et nyt tvist. Det kan for eksempel være miljøvenlige tiltag.

”Alt er jo nybyg, så som udgangspunkt er vores boliger meget energivenlige. På rækkehusene i Greve har vi opsat individuelle varmepumper på alle boliger. I vores projekt i Viby er der opsat solcelleanlæg på de enkelte boliger, hvor lejerne får glæde af strømbesparelsen,” siger Christian Fischer.

Fortsat positiv udvikling

2021 vil måske ikke nå samme højder som 2020 på det årlige resultat, men det bliver stadig meget fornuftigt og med en fortsat fin fremgang, vurderer Christian Fischer. Der er ved at blive lagt sidste hånd på projekter i både Odense og Fredensborg, og interessen er allerede stor fra kommende lejere.

”Så længe vi ikke sælger noget fra, vil driften udvikle sig positivt, efterhånden som flere og flere projekter bliver færdige,” slutter han.

Fischer Ejendomme

I dag driver virksomheden i alt 400 boliger, men planen er at føje endnu flere boliger til listen de næste par år. Virksomheden står for både planlægning, byggefasen og senere drift og udlejning af de nyopførte rækkehuse.

Could not find post with assigned ID