/ Nyheder / Holbæk er landets mindst ejendomsvenlige kommune

Holbæk er landets mindst ejendomsvenlige kommune

I år indtager Holbæk Kommune bundplaceringen i Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed.

Af

Holbæk Kommune falder fra en 20. plads sidste år til 98. pladsen i år og er dermed den kommune, der oplever det største fald på listen. Det skyldes især, at kommunen har sat grundskylden op, samt at den som den eneste har sat dækningsafgiften op. Ligeledes har Holbæk Kommune nu fået ettimesagsgebyr for byggesager på 700 kroner, hvor kommunen sidste år ikke tog betaling for dette.

“I vores undersøgelse fokuserer vi meget på, hvordan kommunen udvikler sig. Her ser vi en negativ udvikling på nogle store områder, der generelt gør Holbæk til en mindre ejendomsvenlig kommune, når de på denne måde gør det dyrere at investere i og bygge ejendomme,” siger administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Jannick Nytoft.

Holbæk Kommune lader sig dog ikke slå ud af undersøgelsens resultater.

”Vi opfatter os som en ejendoms- og erhvervsvenlig kommune også efter denne undersøgelse. Det understreges frem for alt af de mange byggerier og investeringer, der gøres i Holbæk Kommune i disse år. Resultatet af undersøgelsen skyldes formentlig, at vi har sat dækningsafgiften op og indført et byggesagsgebyr. De beslutninger blev truffet i en svær økonomisk situation for kommunen, hvor alle serviceområder i øvrigt måtte holde for,” siger chef for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune, Mads Young Christensen.

 

Mindre kommuner slår landets største i ejendomsvenlighed

Mindre fynske og jyske kommuner løber med sejren, når det handler om at skabe de bedste rammer for brugere af de danske ejendomme. I år er det Assens, der løber med sejren som landets mest ejendomsvenlige kommune, tæt fulgt af Billund på andenpladsen og Lemvig på tredjepladsen.

De mindre kommuners topplaceringer hænger ifølge Ejendomsforeningen Danmark sammen med, at kommunerne langt fra de store byer er mere bevidste om, at gode rammebetingelser og service er vigtigt, hvis det lokale erhvervsliv og ejendomsmarked skal trives. Undersøgelsen viser for eksempel, at der alene på sagsbehandlingstiden er 400 mio. kr. at hente i årlige besparelser, hvis bare alle kom ned på 21 dage, hvor den 10. hurtigste kommune i dag ligger.

Generelt får de største kommuner en lav placering i undersøgelsen, hvor Aarhus Kommune indtager en 95. plads, København lander på 89. pladsen, efterfulgt af Odense på 63. pladsen og Aalborg på 60. pladsen.

”Kommunerne omkring de større byer har en geografisk fordel, som let kan blive en sovepude, når det kommer til at tiltrække virksomheder, arbejdspladser og nye borgere. I vores undersøgelse kan man se, at især de mindre byer har forstået, at færre gebyrer, hurtigere sagsbehandling og lavere ejendomsskatter er med til at skabe arbejdspladser og økonomisk vækst”, siger Jannick Nytoft.

Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse viser, at det overordnet går bedre for ejendomsvenligheden set i forhold til sidste år. 11 kommuner har valgt at sætte dækningsafgiften ned, tre kommuner har sænket grundskylden, og to kommuner har fjernet byggesagsgebyret. Ejendomsforbrydelser, som indbrud, hærværk og brandstiftelse, er faldet med fem procent på landsplan. Modsat har 40 kommuner valgt at sætte byggesagsgebyret op, og byggesagsbehandlingstiden er steget med tre dage i gennemsnit.

 

Kommunerne vurderes ud fra følgende parametre

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej
  • Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter
     

Top-10

Bund-10

Assens

1

København

89

Billund

2

Allerød

90

Lemvig

3

Albertslund

91

Thisted

4

Ishøj

92

Struer

5

Rudersdal

93

Skive

6

Halsnæs

94

Stevns

7

Aarhus

95

Hedensted

8

Herlev

96

Vejen

9

Dragør

97

Haderslev

10

Holbæk

98

98.

pladsen ligger Holbæk Kommune i år over landets mindst ejendomsvenlige kommuner.

Kontakt