/ Nyheder / Her er vejen frem: Ejendomsbranchen i det grønne felt

Her er vejen frem: Ejendomsbranchen i det grønne felt

Hvis den grønne omstilling frem mod 2030 skal ske på den billigste og hurtigste måde, kommer vi ikke uden om energieffektiviseringer og andre grønne investeringer i danske ejendomme. Derfor har EjendomDanmark netop lanceret et politisk katalog med 17 konkrete forslag, der skal gøre det mere fordelagtigt og nemmere for ejendomsbranchen at bidrage til bæredygtighed og mindre CO2.

Af

I december 2019 indgik alle Folketingets partier en aftale om, at det danske udslip af drivhusgasser i 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til 1990 – og ambitionen er, at Danmark i 2050 er et land med et neutralt klimaaftryk.

Det er en stor politisk ambition og vil kræve, at hele samfundet omstiller sig. Derfor må man også nøje overveje, hvordan dette mål skal realiseres på den bedste og mest effektive måde.

Nøglerolle i den grønne omstilling

I den ligning spiller de danske ejendomme en vigtig nøglerolle: Ønsker vi at reducere det danske samfunds klimaaftryk på den mest effektive måde, er energieffektiviseringer vejen frem. Selvom de store CO2-reduktioner naturligvis kommer, når energien bliver vedvarende, så bliver regningen for den grønne omstilling frem mod 2030 ufattelig meget mindre for samfundet, hvis vi parallelt fokuserer på at få gjort de danske ejendomme grønnere. Et mindre energiforbrug betyder nemlig også et mindre behov for at bruge samfundets ressourcer på dyre investeringer i omstilling af energiproduktionen.

Samtidig må vi ikke glemme, at ejendommenes bidrag til en bæredygtig fremtid er andet og mere end blot energieffektivisering. Der er også behov for intelligente bygninger, bedre fysiske rammer for genanvendelse, løsninger til håndtering af større mængder regn, infrastruktur til elbiler, lokal energiproduktion – og ny teknologi, der sikrer bygningers bidrag til det bæredygtige samfund på måder, vi end ikke kan forestille os i dag.

Men alt dette kræver store investeringer, som blandt andet skal foretages i og af ejendomsbranchen.

Grønne investeringer

Den danske ejendomsbranche står dog heldigvis ikke stille – der foretages løbende investeringer i forbedringer og moderniseringer af ejendomme. Alt sammen både for at vedligeholde bygningsmassen og forbedre og udvikle den. Derfor er det også forventningen i fagkundskaben, at ejendomsbranchens klimaaftryk bliver cirka ti procent mindre frem mod 2030, hvis man blot foretager de investeringer, der kan betale sig.

Det er naturligvis en god nyhed, men det er samtidig et tal, der sagtens kan blive endnu højere, hvis vilkårene for grønne investeringer i ejendomsbranchen var bedre. I dag er der nemlig mange barrierer for netop den slags investeringer – og det er de barrierer, som EjendomDanmark har taget de første livtag med i det politiske udspil ”Vejen til grønnere ejendomme i Danmark.”

17 konkrete forslag

På det grundlag har EjendomDanmark kigget nærmere på nogle af de særlige regler, barrierer og udfordringer, der spænder ben for grønne investeringer i ejendomme i Danmark. Og resultatet er 17 konkrete forslag, som politikerne kan tage med sig i arbejdet med at gøre Danmark grønnere og mere klimavenligt.

Forslagene skal blandt andet gøre det mere fordelagtigt at være grøn, og derfor foreslås blandt andet at kigge på skattesystemet, hvor man for eksempel kunne skabe en professionel parallel til det kendte håndværkerfradrag eller give et nedslag i SKATs ejendomsvurderinger af certificerede bæredygtige bygninger.

Forslagene skal også gøre det nemmere at være grøn. På den baggrund foreslår EjendomDanmark blandt andet nogle konkrete ændringer i varslingsreglerne i huslejereguleringen. Og det foreslås også at give bedre plads til frivillige aftaler mellem lejere og udlejere om grønne moderniseringer.

Forslagene skal ydermere skabe bedre rammer for de offentlige støtteprogrammer til grønne ejendomsinvesteringer. Derfor peger EjendomDanmark blandt andet på, at der kunne skabes én indgang til alle grønne støtteordninger, og på, at den kommende bygningspulje kritisk evalueres efter to år.

Som det sidste skal forslagene ikke mindst skabe bedre rammer for, at der kan udvikles og afprøves ny teknologi i danske ejendomme. Det kræver et mere fleksibelt bygningsreglement, bedre rammer for opstilling af solcelleanlæg, og at omkostninger til forbrugsdrift – hvilket blandt andet inkluderer nye, intelligente energistyringssystemer – kan afregnes via forbrugsregnskaberne, så man deles om regningen.

Disse 17 forslag kan betyde, at vi kan lægge hårdt fra land med den grønne omstilling af og i ejendomsbranchen.