/ Nyheder / Fusion har skabt Danmarks syvende største uddannelsesinstitution

Fusion har skabt Danmarks syvende største uddannelsesinstitution

Etableringen af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har fra 1. august samlet 41 uddannelser, 10.000 studerende og mere end 1.000 ansatte i Danmarks syvende største uddannelsesinstitution. Fusionen åbner op for nye samarbejder på tværs af uddannelser målrettet det private og det offentlige.

Af

Fra den 1. august er uddannelserne til sygeplejerske og folkeskolelærer på Fyn og i trekantområdet at finde sammen med uddannelserne til finansøkonom og automationsteknolog.

Målet med fusionen er dimittender, der kan forsyne virksomheder og offentlige institutioner med ny tværfaglig viden og perspektiver gennem projekter, der kombinerer fagligheder og viden på tværs af uddannelserne.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er resultatet af en fusion mellem Erhvervsakademi Lillebælt og University College Lillebælt, der tager alle uddannelser, undervisere, ansatte og samarbejdspartnere med sig over i den nye samlede institution.

Sammenlægning styrker samarbejde på tværs

Erhvervsmanden Peter Zinck er ny formand for bestyrelsen i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og han ser mange muligheder i sammenlægningen, der bringer de store velfærdsuddannelser fra professionshøjskolen i nærkontakt med de lidt mindre, men erhvervsnære uddannelser fra erhvervsakademiet:

– Opgaver i det offentlige og private lapper mere og mere over, og derfor skal vi også som videregående uddannelsesinstitution uddanne medarbejdere, som har kompetencer til at samarbejde på tværs af sektorer.

– Det vil vi som udbyder af både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser være endnu bedre gearet til efter en sammenlægning, som udnytter de styrker, vi hver især har, udtaler den nye bestyrelsesformand.

Den nye bestyrelses sammensætning med to borgmestre, repræsentanter fra erhvervsliv, kommuner i øvrigt, erhvervsfremmeaktører samt faglige organisationer afspejler institutionens stærke regionale forankring og tætte tilknytning til den region og det arbejdsmarked, som den skal levere kvalificeret arbejdskraft til.

Flere muskler til innovation og udvikling

Ved at slå kræfterne sammen forventer UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fremadrettet at få flere muskler til at etablere nye uddannelser og skabe endnu bedre betingelser for, at studerende og medarbejdere i samarbejde med omverdenen kommer med løsninger, der gør en forskel i virkeligheden.

Det sker allerede igennem virksomheds- og praktiksamarbejder, forskningsprojekter og et stærkt fokus på tiltag som InnoEvent og Innovation på tværs.

Lokalt vil der være fokus på at styrke uddannelsesmiljøerne på tværs af de eksisterende campusser i Odense, Vejle, Svendborg, Fredericia og Jelling. Det skal blandt andet ske gennem en styrket indsats i forhold til studentervæksthuse, fælles læringslaboratorier og attraktive faglige og sociale studieaktiviteter.​