/ Nyheder / Fundamentet for en samlet branche

Fundamentet for en samlet branche

En kontorbygning er mere end mursten, mødelokaler og mad i kantinen. Men hvor meget fylder den danske ejendomsbranche egentlig i det danske samfund, og hvor er fremtidens udfordringer og behov?

Af

Ny plan for 2030 skal være et fundament for branchen. Foto: AleksandarNakic, iStock

”Vores 2030-analyse kan anskues på mange måder; som tal, som fakta, som en fortælling og som et fundament at bygge videre på.”

Sådan siger EjendomDanmarks bestyrelsesformand, Henrik Dahl Jeppesen, om den 2030-analyse ”Ejendomsbranchen frem mod 2030”, som EjendomDanmark gennem det seneste år har arbejdet aktivt på at få op at flyve.

”Med fundament mener jeg, at det er en analyse, vi vil bygge videre på. Og det er en analyse, vi vil gå i dialog med vores medlemmer om, så vi løbende kan styrke den fælles branchefortælling. Samtidig er det et fundament for vores interessearbejde i organisationen, når vi skal vise, hvilken central betydning vores branche har for samfundet,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Bygninger er levende

Hvad er så nogle af kerne­for­tæl­lingerne i 2030-analyse? Det giver EjendomDanmarks adm. direktør, Jannick Nytoft, gerne et bud på:

”Det kommer næppe bag på mange i branchen, at bygninger er en levende størrelse. Men et interessant tal er, at en ejendoms byggeomkostninger faktisk geninvesteres tre til fire gange i dens levetid. Det viser, at ejendomsbranchen på ingen måde er statisk, og at der hele tiden stilles nye krav om vedligeholdelse, modernisering og udvikling,” siger han.

Den administrerende direktør træder et skridt tilbage for at fortælle, hvorfor EjendomDanmark har brugt kræfter og penge på at udarbejde 2030-analyse.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i perioder er en branche i modvind. Det har været politisk belejligt at skyde på branchen, når der er mangel på boliger eller pres på byerne på grund af urbanisering. Der har også været enkeltsager, som er brugt til at sværte en hel branche til. Vores 2030-analyse er et forsøg på at komme igen. Vi vil vise, at vi bidrager og er konstruktive,” siger Jannick Nytoft.

Could not find post with assigned ID

Klima kræver investeringer

2030-analysen understreger med al ønskelig tydelighed, at branchen bidrager til samfundet og i den grad er nødvendig, hvis Danmark fx skal komme igennem med den meget ambitiøse klimalov, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Politikerne ønsker at reducere det danske CO2-udslip med 70 procent. Alene de bygninger, som ejendomsbranchen omfatter, står for fem procent af det samlede udslip.

”Derfor vil det kræve milliardinvesteringer af branchen, hvis vi skal nå det politiske mål. Og mindst lige så vigtigt vil det kræve et positivt samarbejde mellem branchen, politikerne og andre interessenter.” siger Jannick Nytoft.

En samlet hovedbestyrelse bakker op om 2030-analysen. Rapporten ligger færdig, men det er meningen, at centrale nøgletal jævnligt skal opdateres. Materialet vil også blive præsenteret på møder rundtomkring i landet og Jannick Nytoft glæder sig til at fortælle om 2030-analysen ansigt til ansigt.

”Vi har på grund af corona det sidste halvandet år været alt for lidt rundt i landet og besøgt eksisterende og kommende medlemmer. Det vil vi få flere muligheder for i den kommende tid,” siger Jannick Nytoft.