/ Nyheder / Fortsat mulighed for generationsskifte under den offentlige vurdering

Fortsat mulighed for generationsskifte under den offentlige vurdering

Ny kendelse fra Højesteret med betydning for generationsskifte.

Af

Ny kendelse fra Højesteret med betydning for generationsskifte. Foto: skynesher, iStock

Efter Højesterets seneste kendelse kan man igen overdrage ejendomme til næste led i familien 15 % under den offentlige vurdering, selvom myndighederne måtte mene, at den offentlige vurdering ikke længere afspejler handelsværdierne.

Det fremgår af Højesterets kendelse af 26. april 2021, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse foretaget efter 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Højesteret udtalte, at værdiansættelsescirkulæret bygger på en forudsætning om, at det offentlige bærer risikoen for, at den offentlige ejendomsvurdering er for lav. Dette gælder også, når de offentlige ejendomsvurderinger gennem en længere periode ikke er blevet ajourført. At den offentlige ejendomsvurdering muligvis var for lav i forhold til markedet for udlejningsejendomme ændrede ikke herved.

Læs mere hos Højesteret her.