/ Nyheder / Formandens beretning til landsmødet 2019

Formandens beretning til landsmødet 2019

2018 og de første par måneder af 2019 blev på flere måder særligt vigtige for vores branche. Både på ’hjemmebanen’ på Nørre Voldgade og i det omliggende samfund.

Af

Paragraf 5 stk. 2 – moderniseringer

Lad mig begynde med i år. 2019 begyndte lidt dramatisk. Enhedslisten og LLO havde i en periode ført kampagne mod internationale investeringer i danske ejendomme generelt – og mod paragraf 5. stk. 2 moderniseringer – internt ofte kaldet totalmoderniseringer – i særdeleshed. Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne fulgte trop med konkrete trusler om et såkaldt ’straks indgreb’ mod §5 stk. 2.

Heldigvis lykkedes det os meget hurtigt at gøre det klart for politikerne, hvor voldsomt det ville påvirke hele branchen, hvis de greb ind med et sådant klassisk ’hovsa-missil’: Hvordan et indgreb fx negativt ville påvirke værdien af pensionskassernes porteføljer. Den afsmittende negative virkning på andelsforeningerne. Konsekvenserne for kvaliteten af boligmassen, som på sigt vil forfalde. Og selvfølgelig det tab en hel branche ville opleve, fordi ejendommene ville falde drastisk i værdi.

§ 5 stk. 2 indgrebet er lige nu parkeret i en ekspertgruppe, som EjendomDanmark også sidder i. Heldigvis for det. Gruppen har frem til oktober til at analysere brugen af § 5 stk. 2 og komme med anbefalinger til politikerne. EjendomDanmark vil gøre alt for, at arbejdet kommer til at ske på et nøgternt og ikke mindst faktuelt grundlag. Og med hensyntagen til, at vi har en branche, der skal drive forretning bagefter. Men jeg må samtidig rejse det røde flag! Private udlejningsboliger er symbolsk vigtige for venstrefløjen. Det er svært at forestille sig, at en eventuel ny rød regering ikke vil revidere § 5 stk. 2 for at vise, hvor vigtigt boligpolitik er for dem!

Brexit

Og nu vi er ved politik, som kan virke lidt skræmmende! Halloween kan nemlig blive ekstra uhyggelig for det britiske ejendomsmarked i år. Med udskydelsen af Brexit til den sidste dag i oktober har de britiske politikere købt sig tid. Men kommer der ikke enighed om en aftale, kan det påvirke investeringerne på ejendomsmarkedet i UK voldsomt i den negative retning. En halvering af priserne over en femårig periode kan blive den alleryderste konsekvens, lyder det fra troværdige analyser. Og den britiske økonomi kan blive ramt endnu hårdere end under finanskrisen. I det seneste nummer af Huset blev Brexits betydning for ejendomsmarkedet analyseret, så dyk ned i det, hvis I er mere nysgerrige. Det ligger i den mappe, I har fået udleveret.

Ny strategi

Tilbage til det nære. Det om os selv. Bestyrelsen og direktionen i EjendomDanmark har i løbet af 2018 arbejdet på fundamentet til en mere moderne erhvervsorganisation. Målet er større politisk indflydelse – måske godt illustreret af min indledning J – og større værdi for os medlemmer. Strategien kalder vi ’Visibility 2021’.

De første resultater af den nye strategi så allerede dagens lys i 2018, hvor EjendomDanmark fik nyt navn og logo. I kender begge dele. Det har selvfølgeligt givet indkøringsudfordringer – Google skulle fx lige lære vores navn at kende. Logo skulle sættes ind de rigtige steder og produkter opdateres. Men jeg vil gerne dele min helt egen vurdering af de to ændringer allerede nu. Det fungerer. Og det er det vigtige. Der bliver lagt mærke til det nye navn og logo, der signalerer noget moderne og åbent – og samtidig en fysisk ejendom. Og det kortere navn virker professionelt og er godt på vej til at slå sig fast.

Med strategien ’Visibility’ satte EjendomDanmark også gang i arbejdet med en ny kernefortælling. Det betyder blandt andet, at vi har fået et såkaldt pay off – en sætning, som vi kan bruge i forbindelse med vores navn og logo. I kan se det her på skærmen bag mig: – Rammer for Vækst og Liv. Rammer i en dobbelt betydning af fysiske rammer og de rammer, som indhegner vores branche. Vækst, fordi det skaber vi. Og fordi det i bred forstand handler om de liv, som leves inden for rammerne. Tag godt imod det.

Ønsket om synlighed vil også skinne klart igennem, når EjendomDanmark efter sommerferien præsenterer en ny hjemmeside. I kender alle den nuværende. Den er ikke det mest overskuelige – eller indbydende. Det satser vi på, at den nye bliver. Det skal være let og overskueligt for jer og jeres medarbejdere – og for omverdenen som fx journalister, politikere og andre at gå ind og finde vores holdninger, viden og analyser.

Samtidig med hjemmesiden arbejder vi på en relancering af vores medlemsblad Huset, så det bliver endnu bedre, relevant og indbydende at gå til.  Det skal være parat til en mere digital fremtid. Det vil I også kunne se resultatet af efter sommerferien.

I 2018 blev de første spadestik også taget til en ny, slagkraftig politik- og analyseenhed, som bliver ansvarlig for at føre vores strategi ud i praksis. En af enhedens hovedopgaver er at skabe den vidensplatform, der kan sikre branchen en optimal indflydelse – for eksempel når Danmark om ganske kort tid måske får en ny regering. Det vil jeg vende tilbage til.

Det er også i forbindelse med den nye strategi, at vi har solgt vores bygning på Nørre Voldgade. Desværre er indretningen i mindre lejligheder over flere etager ikke ideel til en moderne interesseorganisation, der satser på videndeling og bredt samarbejde.  Og til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vi arbejder stadig på at finde en ny, passende adresse og glæder os til at byde jer velkommen i nye lokaler i 2020. Huset i Nørre Voldgade har tjent os godt siden 1936, så det er et langt kapitel, der afsluttes… Men når et sluttes, begynder der et nyt.

Nye produkter

Også i forlængelse af vores strategi har EjendomDanmark i 2018 arbejdet på at tilbyde medlemmerne nye tiltag, som gerne skal gøre gavn i hverdagen. Blandt andet har vi lanceret en ny indkøbsportal, hvor det er muligt at opnå pæne og reelle besparelser på alt lige fra kontorforsyning til serviceydelser som telefoni, energioptimering og sågar snerydning. Ideen er at sikre, at små som store virksomheder kan få adgang til en række fordelagtige rabataftaler, som det i dag nok er lettest for meget store virksomheder at opnå.

EjendomDanmarks strategi stiller også krav om øget digitalisering. Det arbejde er indledt og vil helt sikkert ikke blive afsluttet i år! Tværtimod vil digitalisering blive et fast punkt på vores dagsorden de kommende år. I 2018 har vi forberedt en ny og forbedret version af vores ejendomsadministratoruddannelse. Ejendomsadministrator-uddannelsen er blevet gjort mere digital og langt mere fleksibel for de studerende. Uddannelsen er allerede gået i luften, og vi håber, I vil tage godt imod den.

Vi gentager succesen!

Selvom vi i øjeblikket bruger tid og kræfter på at tænke nyt, kan vi også godt lide at holde fast i traditionerne – måske dog lige med et tvist. I oktober 2018 afholdt vi for første gang en ejendomspolitisk åbningsdebat frem for vores traditionelle boligpoliske debat – blandt andet med fokus på generationsskifte.

Vi holdt også vores årlige administratorkonference helt traditionelt på Comwell i Sorø. Det blev den hidtil største med godt 100 deltagere. Konferencen var vellykket både socialt og fagligt – med fokus på blandt andet bæredygtighed og digitalisering. Derfor gentager vi selvfølgelig succesen i Sorø igen i år – så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 26.-27. september.

Dataindsamling

EjendomDanmark har i 2018 haft stort fokus på dataindsamling til de nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme. Korrekte og dækkende data er alfa og omega for det nye vurderingssystem – og dermed for det rigtige skattegrundlag. Her er ejendomsbranchen en central bidragsyder.

For at kunne dække hele landet har EjendomDanmark brugt rigtig meget tid på lokale møder. Modtagelsen har været god, uanset om det har været i Nordjylland eller Sønderjylland, på Bornholm eller Sydsjælland. Det betyder, at EjendomDanmarks markedsstatistik ved udgangen af 2018 bestod af markedsdata for over 10.000 ejendomme, hvilket er en fordobling hen over året.

Skatteministeriet har en målsætning om, at ejere og administratorer bidrager med mindst 13-16.000 ejendomme. På baggrund af en massiv opbakning til projektet i hele branchen tror vi på, at det er muligt. Arbejdet fortsætter i hele 2019.

Godt afkast

Ejendomme som investering har klaret sig godt i det forgangne år. 2018 blev faktisk året, hvor ejendomme gav et bedre afkast end aktier, som bonnede negativt ud – mens ejendomme gav et gennemsnitligt afkast på 7,1 procent. Sådan bliver det næppe i 2019. Men afkastet i 2018 var et vigtigt signal om, at ejendomme er en del af et solidt fundament, når det handler om at investere fornuftigt. Det har for eksempel pensionskasserne og øvrige private investorer fundet ud af.

Et år med databeskyttelse

2018 var også året, der bød på GDPR. Eller rettere sagt: På nye regler om databeskyttelse. Og ja, det har ikke været en let omgang – det kan jeg også se på grimasserne hos jer! EjendomDanmark har udarbejdet blanketter med blandt andet privatlivspolitik og databehandleraftaler samt en vejledning, der løbende opdateres. Datatilsynets vejledninger har været meget generelle, og det har været et stort arbejde at få oversat de generelle regler til noget mere branchespecifikt. Arbejdet med at sikre ens regler og roller i forbindelse med databeskyttelse vil fortsætte, så vi sikrer os, at ejendomsbranchens aktører behandles ens – og følger samme vejledninger. Sidste afsnit i den føljeton er ikke skrevet endnu!

2019 – et valgår

2019 bliver et spændende år. Vi står over for et folketingsvalg, og vi skal formodentlig til at samarbejde med en helt ny regering og med nye boligordførere.

Vi håber blandt andet, at den nye regering vil se nærmere på problematikkerne ved generationsskifte i familieejede ejendomsvirksomheder. Denne type virksomheder har ikke som andre erhvervsvirksomheder mulighed for at anvende succession ved et generationsskifte. Resultatet er en tårnhøj beskatning, der i mange tilfælde dræner ejendomsvirksomheden for ca. 48 procent af egenkapitalen. Den høje beskatning har store konsekvenser for specielt de små og mellemstore ejendomsvirksomheder, der risikerer at lukke, og det koster danske arbejdspladser. Ikke mindst i de små samfund uden for hovedstadsområdet.

Vi vil også arbejde for, at der igen kommer politisk fokus på en ny ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt. Regeringens eget Ejerlejlighedsudvalg bestående af eksperter, offentlige myndigheder og interesseorganisationer offentliggjorde i marts måned 2018 et grundigt og gennemarbejdet forslag, men i september 2018 meddelte erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), at han opgav at samle politisk flertal bag en ændring af ejerlejlighedsloven. Det eneste punkt, hvor udvalget delte sig, var spørgsmålet om liberalisering af adgangen til at opdele de gamle andels- og lejeboliger i ejerlejligheder. EjendomDanmark mener, at den mere end 50 år gamle ejerlejlighedslov grundlæggende trænger til en modernisering og håber, at en kommende regering vil se nærmere på ekspertudvalgets forslag.

Airbnbs indtog eller hærgen – alt efter temperament – følger vi også nøje.  Folketinget har netop vedtaget det sidste lovforslag i en pakke, der skulle skabe bedre spilleregler for udlejningstjenester som eksempelvis Airbnb. Loven træder allerede i kraft 1. maj og betyder blandt andet, at der er indført et årligt loft på 70 dage for kortidsudlejning samt, at enkeltværelser nu frit kan udlejes – året rundt.

Vi mener, at lovgivningen åbner op for en massiv og uhensigtsmæssig udlejning af boliger og ikke mindst enkeltværelser. Det vil presse et i forvejen hårdt presset boligmarked og for eksempel gøre det endnu mere umuligt for de unge studerende at finde et sted at bo!

Derudover vil det blive nærmest umuligt at kontrollere, om lovgivningen overholdes. Kontrollen bliver placeret hos Erhvervsstyrelsen, men de får meget begrænsede redskaber at kontrollere ud fra. I Huset maj vil I kunne læse meget mere om Airbnb, som er temaet for nummeret.

Foreningsrapport

I jeres mapper ligger der en lille reklame for vores foreningsrapport 2018, som de sidste år har været at finde i et digitalt format på EjendomDanmarks hjemmeside. Så klik endelig ind og læs mere, om året der gik.

Tak til medlemmerne

Her til sidst vil jeg sige tak til alle jer medlemmer for positiv og solid opbakning til EjendomDanmark. Sammen står vi stærkere, sammen har vi bredere skuldre og sammen skaber vi bedre indflydelse.

Tak til alle medlemmer af bestyrelsen og af udvalgene for jeres helhjertede og engagerede indsats for branchen – og for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde.

Også tusinde tak til sekretariatets medarbejdere og ledelse for særdeles veludført og engageret arbejde i året, der er gået. Jeg ser frem til, at det fortsætter.

Sidst men ikke mindst blev 2018 året, hvor vores daværende formand, John R. Frederiksen, stoppede efter mange års aktivt virke. Så endnu en gang tusinde tak for indsatsen, John!

Tak for ordet!

Kontakt

Henrik Dahl Jeppesen

Formand

Senior Advisor, DEAS A/S