/ Nyheder / Forhandlingerne om nyt bygningsdirektiv går nu ind i en ny fase

Forhandlingerne om nyt bygningsdirektiv går nu ind i en ny fase

Hvordan skal reglerne for energimærker være? Hvilke energikrav skal der stilles til ejendomme, der renoveres? Hvad med solceller? Det europæiske bygningsdirektiv sætter rammerne for alle disse ting, og forhandlingerne om direktivet er netop gået ind i en ny fase.

Af

Nyt om bygningsdirektivet. Foto: FrankyDeMeyer, iStock

Det europæiske bygningsdirektiv – eller EPBD, som det også kaldes – er en af de vigtigste stykker lovgivning for ejendomsbranchen. Og netop nu er reglerne i dette direktiv ved at blive gentænkt. Målet er, at reglerne i endnu højere grad skal skubbe ejendomsbranchen i mere klimavenlig retning.

En langvarig proces, der nu er trådt ind i en ny fase

Det første forslag til et revideret bygningsdirektiv blev præsenteret af Europa-Kommissionen i slutningen af 2021. I 2022 lagde EU’s medlemslande i ministerrådet sig fast på en holdning. Nu ser det også ud til, at den sidste forhandlingspart i EU – politikerne i Europa-Parlamentet – har fundet et fodfæste.

Medlemmerne af parlamentets komité for industri, forskning og energi har nu vedtaget deres bud på direktivet. Dette skal officielt vedtages i parlamentet til marts, og herefter kan forhandlingerne for alvor begynde. Dermed er man nu kommet et stort skridt nærmere en egentlig vedtagelse af direktivet.

Det er stadig EjendomDanmarks vurdering, at direktivet bliver vedtaget i løbet af 2023.

Knaster er røget ud – men der er stadig ting at holde øje med

EjendomDanmark har fulgt arbejdet med direktivet tæt, siden Europa-Kommissionen offentliggjorde sit forslag. Gennem et tæt samarbejde med EjendomDanmarks nordiske søsterorganisationer og andre europæiske ejendomsorganisationer, er det lykkedes at sætte visse aftryk på det direktivudkast, der nu skal forhandles.

Bl.a. er der foreslået større manøvrerum til, at medlemslandene kan tilpasse deres klimaindsats, så den passer bedst muligt til den bygningsmasse og det energisystem, der er i det enkelte land. Derudover er der gjort mere plads til, at historiske bygninger kan undtages fra de strengeste krav i direktivet, også selvom der ikke er tale om decideret fredede bygninger.

Der er dog stadig plads til forbedringer, er vurderingen fra EjendomDanmark. F.eks. har Europa-Parlamentet foreslået endnu strengere energikrav inden for en urealistisk kort tidshorisont.

EjendomDanmark følger fortsat arbejdet med direktivet tæt.

Kontakt

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.