/ Nyheder / Forbedret ejendomsvenlighed i landets kommuner

Forbedret ejendomsvenlighed i landets kommuner

Resultatet af Ejendomsforeningen Danmarks årlige undersøgelse af ejendomsvenligheden blev offentliggjort mandag den 6. november 2017.

Af

Resultatet af Ejendomsforeningen Danmarks årlige undersøgelse af ejendomsvenligheden blev offentliggjort mandag den 6. november 2017. For sjette år i træk undersøger vi ejendomsvenligheden blandt landets kommuner. Hovedkonklusionen af undersøgelsen er, at den generelle ejendomsvenlighed er forbedret i forhold til sidste år.

”Det er vigtigt, at kommunerne prioriterer ejendomsvenlighed, da boliger og erhvervsejendomme bidrager til at holde gang i aktiviteter, beskæftigelsen og økonomien i kommunen. Gode vilkår bidrager til, at der holdes gang i ejendommene og til at tiltrække og fastholde erhverv og borgere”, sagde Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark.

Der er sket forbedringer. 18 kommuner har reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 af landets kommuner har en dækningsafgift på nul. I år er der også sket forbedringer i grundskylden, som fire kommuner har sat ned, og ingen kommuner har hævet.

Der er også sket forbedringer på den tid kommunerne bruger på at sagsbehandle byggeansøgninger. På landsplan er bruttosagsbehandlingstiden faldet med tre dage, mens nettosagsbehandlingen er faldet med 3,5 dage.

Der ses derudover et beskedent fald på gennemsnitlige fire kroner på det byggesagsgebyr, som landets kommuner tager for at behandle ansøgningerne. Det er nu på 476 kroner. Det sidste fald ses i antallet af såkaldte ejendomsforbrydelser, som er brandstiftelse, indbrud og hærværk, der i gennemsnit også er faldet. Det eneste parameter, der ikke har ændret sig, er antallet af regulerede kommuner, som fortsat tæller 79 kommuner, hvilket er uændret i de seks år, undersøgelsen er gennemført.