/ Nyheder / Fjern barriererne for digitalisering af ejendomsbranchen

Fjern barriererne for digitalisering af ejendomsbranchen

I en ny rapport giver ejendomsbranchen og lejerne fælles bud på, hvad der politisk skal til, hvis digitaliseringen for alvor skal gøre ejendomsbranchen mere bæredygtig.

Af

Digitalisering kan bidrage afgørende til et mere bæredygtigt samfund – men de politiske barrierer kan være svære at håndtere. Derfor har EjendomDanmark sammen med repræsentanter fra ejendomsbranchen og lejerne undersøgt de politiske dilemmaer og sammen formuleret otte konkrete forslag, der skal hjælpe digitaliseringen af ejendomsbranchen bedre på vej.

“En mere bæredygtig ejendomsbranche er en forudsætning for et mere bæredygtigt samfund. Hvis vi skal løse en af samfundets store opgaver, skal vi udnytte digitaliseringens potentialer. Det skal selvfølgelig ikke ske med hovedet under armen, og det er netop det, der har været udgangspunktet for denne rapport. Vi ville gerne et spadestik dybere,” forklarer Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark.

Mange politiske dilemmaer

Digitaliseringen af samfundet er en udvikling med enormt potentiale. Men det er ikke altid så ligetil at håndtere for politikere: Hvordan laver man lovgivning, der både giver sikkerhed og skaber muligheder, der endnu ikke kendes?

Det gælder også for ejendomsbranchen. Hvordan sikrer man f.eks., at branchen har en nem og direkte adgang til relevante data om både forbrug, adfærd og bygninger uden at gå på kompromis med sikkerhed og persondata? 

“Dilemmaerne er svære at håndtere, og de kræver, at ejere og lejere går sammen. Vi bliver nødt til at finde fælles fodslag, så digitaliseringen kan komme alle til gode”, siger Peter Stenholm.

Otte fælles forslag fra branchen og lejerne

I rapporten præsenteres otte politiske forslag i tre temaer: Miljø og klima, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed – alle tre emner, hvor digitalisering kan gøre en positiv forskel.

“Det er vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt og adresserer alle aspekter af bæredygtighed – både miljø og klima, fællesskabet og virksomheden og dens drift. Det hele skal hænge sammen,” siger Peter Stenholm.

Forslagene inkluderer bl.a. ønsket om en langt mere direkte adgang til forsyningsdata og mere veludviklede EU-standarder for bygningsdata i almindelighed, en standardiseret “databehandleraftale” i lejekontrakter – dvs. i lejelovens typeformular – og en langt mere systematisk digitalisering af huslejenævnenes arbejde. 

Rapporten indeholder også forslag til forbedring af byggesagsbehandlingen i mange kommuner og et ønske om, at digitalisering i højere grad tænkes med, når man designer renoverings- og udviklingspuljer på bygnings- og ejendomsområdet.

“Med rapporten har det været målet at skabe et fælles udgangspunkt for en politisk diskussion om digitalisering, som både lejer og ejer er enige om,” siger Peter Stenholm

Et større projekt

Rapporten er en del af det flerårige projekt “Digitalt fokus for ejer og lejer – i et bæredygtigt perspektiv”. Projektet er finansieret af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og EjendomDanmark Fonden.

Læs mere om projektet her.

Forslagene i rapporten “Et styrket grundlag for digitalisering af ejendomsbranchen” bygger på tidligere rapporter i projektet, der giver en status på digitaliseringen i ejendomsbranchen og kortlægger branchens og lejernes digitale behov. Repræsentanter fra både ejendomsadministratorer, ejendomsinvestorer, PropTech-branchen, lejere og EjendomDanmark har desuden givet deres input til politiske barrierer på en workshop, der blev afholdt i november 2022. 

Kontakt

Cecilie Lund Vinther

Underdirektør

Cand.comm. / Journalist

Mikkel Alsø

Økonomisk chefkonsulent

Cand.polit.