/ Nyheder / Fire råd til klimasikring af din ejendom

Fire råd til klimasikring af din ejendom

Du kan spare mange penge og bekymringer ved at være forberedt på det hidsige vejr, vi oplever i denne tid. Jeremy Dennis fra DEAS giver fire råd til klimasikring af din ejendom.

Af

Det voldsomme vejr, der har ramt Danmark på det seneste, giver ikke kun våde fødder. Det kan også føre til forhøjede forsikringspræmier, hvis det resulterer i oversvømmede kældre eller andre ødelæggelser i en ejendom, fordi den ikke er klimasikret. Det skriver DR.

Mange ejendomme i Danmark er ikke modstandsdygtige over for det voldsomme vejr. Men hvad kan du gøre for at klimasikre din ejendom og slippe for dyre ødelæggelser?

Jeremy Dennis, landskabsarkitekt i DEAS, giver her fire råd til at klimasikre din ejendom.

Start med en klimascreening

Jeremy Dennis mener, at uanset om det drejer sig om vand eller vind, bør det allerførste skridt i klimasikring af en ejendom være en klimascreening.

Det vil sige, du bør analysere ejendommens svagheder. Du bør danne dig et overblik over, om du har en uhensigtsmæssig hældning på grunden. Om ejendommen er udsat i forhold til opsivende grundvand. Eller om du burde fikse et slidt tag, inden det går galt.

”Der findes gratis værktøjer, du kan bruge til at begynde at danne dig et overblik over din ejendoms modstandskraft mod vind og vand. Man kan gøre meget selv efterhånden. Jeg vil dog altid anbefale, at du hyrer en professionel til at lave en klimascreening, der kan give et helhedsbillede og nogle anbefalinger,” siger han.

Han henviser til, at de i DEAS udarbejder klimascreeninger i henhold til EU-taksonomien, der blandt andet indeholder risikoanalyser. 

“Vi udfører rigtig mange af disse screeninger også på hele porteføljer, og tilbagemeldingen fra kunderne er, at det giver et tydeligt samlet billede af ejendommen. Rapporten kan bruges som grundlag for den samlede risikovurdering,” siger han.

Led vandet væk

Vand finder vej ind i en ejendom, hvis der er en indgang, fortsætter Jeremy Dennis.

”Vand bevæger sig hele tiden, så det gælder for dig om at lede det væk fra udsatte områder som kældre, vinduer og døre,” siger han.

Han anbefaler derfor, at du i din klimasikring har øje for, hvorvidt din ejendom har uønskede passager, hvor vandet kan skabe skade på sin vej. Og hvis der er steder, hvor vandet bliver ledt ind mod i stedet for væk fra bygningen, at du leder vandet væk igen.

Det kan være ved at tilføje et trappetrin før din kældertrappe, så vandet får sværere ved at komme derned. Du kan også lave justeringer i terrænet omkring ejendommen via strategisk placerede fordybninger. Eksempelvis såkaldte regnvejrsbede, der kombinerer vandopsamling med forskønnelse af området.

”Du kan gøre meget, hvis du fokuserer på, at lede vandet væk eller sætte forhindringer på dets vej ind mod bygningen,” siger han og pointerer, at du samtidig skal huske på, at du ikke må lede vandet over på andres grunde. 

Installationer er en hjælp

Hvis du har kælder på din ejendom, er det fornuftigt at forberede dig på at holde den megen ekstra vand, der kommer fra undergrund, regn eller oversvømmelser, ude, forklarer Jeremy Dennis.

Det kan være ved at installere såkaldte højvandslukkere. Det er to små klapper i kælderafløb eller toilet, der forhindrer kloakvand i at løbe tilbage og potentielt oversvømme kældre eller badeværelser.

Eller en pumpe, der opsamler spildevand og sender det til det kommunale system, hvis der er for meget.

Jeremy Dennis fortæller desuden, at mens mange nyere ejendomme allerede har omfangsdræn, der opsamler vand langs bygningen, så mangler en del ældre ejendomme lige netop dette.

”Mange ejere af ældre ejendomme vil gøre klogt i at investere i omfangsdræn. Hvis de ikke har omfangsdræn er ejendommene slet ikke er gearede til de voldsomme mængder vand, der rammer os fra alle sider,” siger han og tilføjer:

”Hvis du har højvandslukkere, pumpe og omfangsdræn er du relativt godt rustet ift. klimasikring.”

Gode praksisser mod vind

Når det kommer til kraftig vind peger Jeremy Dennis på, at du først og fremmest bør have styr på dine tilsyn. Hvad enten de er akutte eller faste. 

”Når der har været kraftig eller ekstrem blæst, bør du altid foretage et akuttilsyn, for at se status på f.eks. tagkonstruktioner. På den måde kan du forebygge frem for at skifte taget, når det er for sent – og dyrt,” siger han og afslutter:

”Men det er endnu vigtigere, at du har en god proces for årlige tilsyn. På den måde kan du løbende følge med i og forebygge mod den vind, der givetvis bliver kraftigere og hyppigere, og som mange bygninger ikke er modstandsdygtige over for – det gælder sådan set også tilsyn i forbindelse med regnvand og stormflod.”

EjendomDanmark tilbyder også mulighed for få styr på klimasikring af din ejendom til TemaTorsdag den 4. april 2024, hvor det rådgivende ingeniørfirma Gaihede fortæller.