/ Nyheder / Fem råd til at komme i gang med nudging  

Fem råd til at komme i gang med nudging  

Hvordan påvirker du dine lejere til en grønnere adfærd, der er både i din og deres interesse? Mikkel Willard fra Wihlborgs A/S giver fem råd til at komme i gang med at nudge din lejere.  

Af

Mikkel Willard, ESG-udvikler i Wihlborgs, giver fem gode råd til at starte med at nudge dine lejere til grønnere adfærd. Foto: istock/atosan og privat.

I den bæredygtige omstilling er der mange ubekendte faktorer, du som virksomhed er nødt til at forholde dig til, og som du ikke nødvendigvis selv er herre over.  

Som udlejer af en ejendom vil der for eksempel være forskellige holdninger, rutiner og væremåder, der kan påvirke de initiativer, du søsætter. Flere virksomheder med grønne ambitioner er derfor begyndt at nudge deres lejere til f.eks. at spare strøm eller vand.  

Nudging kaldes også adfærdsregulering på dansk, og det er de initiativer eller strategier, der gør, at mennesker ændrer adfærd til glæde for dem selv og andre. For eksempel de gratis bioskraldespande, du får af kommunen, som har resulteret i, at flere husstande nu sorterer deres affald.  

Men der kan være kort fra at påvirke til at irritere. Så hvordan kommer du i gang med at påvirke dine lejere til en adfærdsændring, I alle kan være glade for?  

Mikkel Willard, ESG-udvikler i Wihlborgs A/S der ejer, driver og udlejer 60 erhvervsejendomme i Storkøbenhavn, giver her fem råd til at tage hul på at nudge dine lejere: 

Tydeliggør dine mål 

Du bør definere klart, hvad du ønsker at opnå med din kampagne eller initiativ. Det kræver, at du er specifik og præcis omkring de adfærdsændringer, du søger hos dine lejere, forklarer Mikkel Willard. 

”Når du nudger, skal du have et let og synligt budskab, der er til at afkode for modtageren,” siger han. 

Der findes mange områder, hvor du kan nudge dine lejere. Det kan være til at spare strøm eller vand i lejligheden hos en privat lejer eller sænke madspild i en kantine hos en erhvervslejer. Eller energi, som Wihlborgs selv har gjort. 

”Under energikrisen lavede vi i Wihlborgs en energikampagne, der via flyers og et brev i postkassen hos vores erhvervslejere pegede på simple råd, de kunne gøre brug af for at spare penge på deres el- og varmeregning. Vi oplyste om, hvor meget de enkelte initiativer kunne spare dem,” siger han. 

Orientér dig om din målgruppe  

Når du har overvejet, hvad du vil opnå med din nudging, skal du identificere din målgruppe nøje og forsøge at forstå deres motivationer.

Du bør tilpasse din indsats til dem, du ønsker at påvirke, og vælge strategier, der rammer dem effektivt, mener Mikkel Willard. 

Han fortæller, at det bliver vanskeligt at skabe forandring, hvis din kampagne er for bred og ufokuseret. 

”Du kan tænke på nudging som en markedsføringskampagne, hvor du skal fange en kundegruppes opmærksomhed og få dem til at agere på en eller anden måde. Det kræver, at du ved, hvem du vil tale til og er opmærksom på, hvordan du rammer dem med den måde, du udtænker din kampagne,” siger han.  

Fokusér på fordele for beboeren/lejer 

I forlængelse af din indsats med at identificere din målgruppe, bør du overveje, hvad deres incitamenter til at ændre adfærd er. Det kan være f.eks. være økonomiske besparelser, miljømæssige gevinster eller sundhedsmæssige fordele.

Samtidig bør du have respekt for den hverdag, der leves, mener Mikkel Willard. For nogle kan der være valide årsager til f.eks. at prioritere at tage elevatoren frem for trappen, hvis du forsøger at lave en kampagne for at få flere til at vælge trappen. 

”Din nudging skal ikke være en irriterende påmindelse til dine lejere om, at de gør noget forkert i deres hverdag. Den skal være konstruktiv og fortælle om, at de ved at gøre noget andet end rutinen, kan spare nogle penge, bidrage til at sænke klimapåvirkningen eller forbedre sundheden,” siger han og uddyber: 

”I virksomheder er det fortsat ofte økonomien, der er en faktor, men for de ansatte kan de sagtens være motiveret af at gøre en grøn forskel. Derfor kan du med fordel italesætte en klimamæssig besparelse i en kampagne rettet mod en virksomheds ansatte. På den måde får de ansatte måske en wow-oplevelse af, hvor meget deres adfærd kan forandre, der sætter sig på nethinden og sidder fast.”  

Opbyg troværdighed 

For at kampagnen får den ønskede effekt skal du også sikre dig, at din kampagne er baseret på troværdige kilder og data.  

Du bør henvise til officielle instanser eller ekspertise for at styrke din troværdighed og overbevise dine lejere om fordelene ved adfærdsændringen, fortæller Mikkel Willard. 

”Det handler om, at den information, du bygger din kampagne op omkring, skal bygge på valide data. Så hvis du kan bygge dine argumenter i kampagnen op med info fra f.eks. energistyrelsen eller fra arbejdstilsynet, så er der mange, der kan se fornuften i det,” siger han. 

Evaluér og tilpas løbende 

Når kampagnen ruller, må den ikke fremstå som en statisk aktivitet. Du bør følge op på kampagnens effektivitet og justere strategierne efter behov.  

Du kan bruge data til at måle ændringer i adfærd og søge ekstern rådgivning, hvis nødvendigt, for at optimere resultaterne. Det kan være ved at observere eller opsætte målere, der kan hjælpe med at vurdere kampagnens succes, lyder det fra Mikkel Willard. 

”Så kan du følge med i, om den reelt gør en forskel og eventuelt rette op på din metode, hvis kampagnen ikke virker,” siger han. 

Del af læringsforløb

Wihlborgs A/S er en del af EjendomDanmarks og Rambølls læringsforløb om bæredygtighed i ejendomsbranchen. 

Her bliver flere end 30 virksomheder taget gennem et forløb, der ruster dem til at arbejde strategisk med bæredygtighed.

Læringsforløbet er en del af projektet Bæredygtig omstilling i ejendomsbranchen, der er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond (GI), EjendomDanmark Fonden, Forenet Kredit og Rambøll Fonden.