/ Nyheder / Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr.

Af

Der er nu mulighed for at få støtte til uddannelsen. Foto: svetikd, istock

Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder EjendomDanmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.
EjendomDanmark udbyder EA-uddannelsen i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, og det er derfor via Erhvervsakademi Dania, du skal søge om pengene.

Hvem kan søge?

Du kan få del i pengene, hvis:

  • Du er faglært eller ufaglært (Faglært: En færdig uddannelse fra en handelsskole eller en håndværksuddannelse / Ufaglært: Ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende)
  • Du er i job (Der skelnes ikke mellem heltids- og deltidsbeskæftigelse / Det er et krav, at du er ansat i Danmark ved fagets start)

Hvem er ikke omfattet af ordningen?

  • Personer, som har gennemført en dansk videregående uddannelse – det vil sige en afsluttet erhvervsakademiuddannelse (fx finansøkonom), akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse (fx finansbachelor), diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse eller en anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau
  • Selvstændige opfattes ikke som ansatte
  • Studiejobs er ikke godkendt som deltidsbeskæftigelse
  • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud

Hvornår kan du søge?

Du kan søge om støtte på op til 10.000 kr. allerede nu og frem til studiestart.
Erhvervsakademi Dania har et bestemt beløb til rådighed per år og støtten tildeles derfor efter først-til-mølle-princippet – så jo før du får søgt, jo bedre er det.

Hvad skal du gøre?

Du skal tilmelde dig de fag, du ønsker at deltage i på EjendomDanmarks hjemmeside. Du kan sagtens tilmelde dig fag for mere end 10.000 kr. – i så fald vil du bare selv skulle betale differencen.

Du modtager en bekræftelse på din tilmelding samt en faktura, som du skal betale.

I forbindese med du tilmelder dig skal du udfylde denne tro- og love erklæring og sende den til kursus@ejd.dk. EjendomDanmark sørger herefter for at sende erklæringen videre til Erhvervsakademi Dania. Opfylder du betingelserne, og er der fortsat penge tilbage i puljen, vil du få kursusgebyret (dog max. 10.000 kr.) refunderet fra Erhvervsakademi Dania.

Er du på nuværende tidspunkt allerede tilmeldt et eller flere fag på EA-uddannelsen i efteråret 2020, kan du også søge om støtten, hvis dit fag endnu ikke er begyndt. Så udfylder du blot tro- og love-erklæringen og sende den kursus@ejd.dk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til EA-uddannelsen eller tilmelding til fagene, kan du kontakte EjendomDanmark på tlf. 33 12 03 30 eller sende en mail til kursus@ejd.dk.

Har du spørgsmål til tro- og love-erklæringen eller refundering af pengene kan du læse mere på Erhvervsakademi Danias hjemmeside eller kontakte dem på tlf. 72 29 12 00.

Hvor kommer pengene fra?

I efteråret 2017 resulterede trepartsforhandlingerne i, at der blev nedsat en omstillingspulje, som skulle sikre mere uddannelse til faglærte og ufaglærte i Danmark.

Aftalen omfatter alle fag på akademi- og diplomuddannelser i Danmark.

Så snart der igen er midler at søge om, vil du igen kunne finde ansøgningsskemaet her