/ Nyheder / Få medarbejderne godt i gang efter sommerferien

Få medarbejderne godt i gang efter sommerferien

En hverdag, som vi kendte den før corona, venter så småt efter sommerferien. Virksomheder kan med enkle midler hjælpe medarbejderne godt tilbage på kontoret. Overvej blandt andet om indretningen matcher de nye behov, der er opstået efter en lang periode på hjemmekontoret.

Af

De danske arbejdspladser har det seneste år erstattet fysiske møder med Teams, Zoom, Google Meet og Skype. Digitaliseringen har været en øjenåbner for hjemmearbejdets muligheder og givet medarbejderne stor fleksibelt. Men det sociale med kollegerne, den faglige udvikling og sågar kantinen gør, at stadig flere igen ønsker at skifte spisebordet ud med hæve-sænke-bordet. Efter sommerferien vil mange for alvor vende tilbage til en mere normal hverdag.

”En ny indretning og en blid start kan være værktøjerne til få medarbejder godt tilbage på pinden”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Nye arbejdszoner

Passer kontorindretningen til den nye hverdag? Det kan virksomhederne med fordel overveje. For med de mange onlinemøder – som sandsynligvis er kommet for at blive – vil der blandt andet være behov for flere små ringerum på kontorerne. Men der vil også være brug for rammer, der lægger op til at pleje det sociale samvær med kollegaen, som har været savnet og efterspurgt under corona. Derfor er det ikke givet, at virksomheder vil nedskalere på pladsen til medarbejderne, selvom flere i fremtiden formodentlig vil arbejde hjemmefra et par dage om ugen, mener Jannick Nytoft.

”Coronakrisen kræver nye måder at tænke og indrette sig på. Flere steder vil der være behov for større afstand og mere luft på arbejdspladsen – og måske også helt nye arbejdszoner.”

Tæret på kræfterne

Som virksomhedsleder bør man også overveje, om et par ugers sommerferie har været nok til at lade medarbejdernes batterier op. For mange har coronakrisen tæret på kræfterne, understreger Louise Luxhøi, der er erhvervspsykologisk rådgiver og driver konsulentvirksomheden Innovate Your Mindset.

Hun giver lederne følgende tre råd til at hjælpe medarbejderne blidt i gang:

Den personlige samtale: Tag en uformel samtale med medarbejderne om, hvordan de har haft det under krisen, og hvordan de har det lige nu. Det er vigtigt, at du som leder spotter og supporterer de medarbejdere, som ikke har det så godt – det er statistisk set temmelig mange.

Eget tempo: Inviter medarbejderne til at komme ind på kontoret i eget tempo. En hel arbejdsuge i virksomheden kan virke uoverskuelig. Er en medarbejder tilbøjelig til fortsat at blive hjemme, så spørg vedkommende, hvad der skal til for at komme ind på kontoret. Måske noget så simpelt som arbejdsro.

Genskab fællesskabet: Mange har mistet fornemmelsen af tilhørsforhold til både arbejdspladsen og kollegaerne. Sæt tid af til sociale arrangementer, hvor kollegaerne bliver rystet sammen og lad dem genfinde glæden ved fællesskabet.