/ Nyheder / ”Ekstraskatter og udgifter til administration – det stopper aldrig”

”Ekstraskatter og udgifter til administration – det stopper aldrig”

Stephen Møller og hans ejendomsvirksomhed Niels Møller Properties er en af de mindre familieejede virksomheder, der vil blive ramt økonomisk af regeringens forslag om lagerbeskatning af ejendomme. Det vil kunne stikke en kæp i hjulet på kommende investeringer for ejendomsvirksomheden.

Af

Stephen Møller er bekymret for, hvordan lagerbeskatningen vil påvirke hans virksomhed. Foto: Evan Hemmingsen

Arne skal kunne trække stikket og gå tidligt på pension, men den øvelse er ikke gratis for samfundet.

Derfor vil regeringen pålægge ejendomsbranchen en lagerbeskatning, der skal bidrage til, at økonomien ved tidlig pension kan hænge sammen. Den nye beskatning af ejendomme skal indbringe 850 millioner kr. om året.

Langt væk fra regeringens beslutninger i byen Sorø driver Stephen Møller den familieejede virksomhed Niels Møller Properties.

Virksomheden har fire udlejningsejendomme i sin portefølje fordelt i Sorø og Ringsted. Bliver der indført lagerbeskatning, vil det belaste likviditeten i virksomheden.

”Der vil både være udgifter til administration og lagerbeskatningen, som jo er en helt ny skat. Det vil samlet set løbe op i et større beløb, som kan risikere at gå ud over vores fremtidige muligheder for at investere i ejendomme eller renovere vores nuværende. Det bliver ganske enkelt en dårligere forretning at drive vores virksomhed,” siger Stephen Møller.

Fordobling af regning

Ved lagerbeskatning lægger regeringen op til, at ejendommene løbende beskattes efter deres værdi, hvor de hidtil har været beskattet af værdien ved salg.

For at kunne fastsætte værdien af sine ejendomme og dermed fastlægge, hvor meget lagerbeskatning Stephen Møller skal betale årligt, vil han blive nødt til at gå igennem en valuar. Han har regnet ud, at det som minimum vil koste ham 8.000 kr. per ejendom at få en valuarvurdering.

”Det vil kunne mærkes i vores regnskab. Den regning, vi kommer til at modtage fra valuaren, svarer faktisk til mere end en fordobling af vores årlige revisorregning, og det er jo helt absurd. Meget af vores overskud går efterhånden til ekstraskatter og udgifter til administration, det stopper aldrig,” siger Stephen Møller.

Færre investeringskroner

Han er også bekymret for, at der efter 2023 vil blive tale om konservative ejendomsvurderinger, der minder om de vurderinger, realkreditinstitutterne giver.Det betyder nemlig, at der vil blive færre penge til at investere i nye ejendomme og modernisere de eksisterende i porteføljen.

”Det vil reducere friværdien i regnskaberne, hvis man giver nogle konservative skøn frem for realistiske, og det kan godt blive en hæmsko for en lille ejendomsvirksomhed som vores fremadrettet.”

Samtidig mener Stephen Møller, at der er en stor usikkerhed forbundet med at fastsætte værdien af ejendommene.

”Ejendommes værdi kan skifte fra det ene øjeblik til det andet. Ser man på et sted som Sorø, så kan det være, at de mest aktive opkøbere i markedet stopper med at købe op, og det kan påvirke priserne. Du ved først, hvad en ejendom er værd, når den er handlet. Alt andet er et skud i tågen, og de løbende vurderinger vil blive fejlbehæftet.”

Kræver et solidt fundament

Niels Møller Properties står i dag på et solidt økonomisk fundament, men var lagerbeskatningen blevet indført for fem-ti år siden, havde det set noget anderledes ud for den familieejede virksomhed.

”For ti år siden var vi midt i finanskrisen. Så tror jeg, vi havde kunnet kigge ind i en konkurs, hvis vi havde forbedret vores lejemål. For fem år siden ville det have betydet, at vi ikke havde kunnet købe og istandsætte vores ejendom i Ringsted. Kun tiden vil vise, hvor vi skal skrue ned, hvis regeringens forslag går igennem,” siger Stephen Møller, der også mener, at der vil være mindre virksomheder på markedet, som kan få svært ved at klare den årligt tilbagevendende ekstraregning økonomisk.

Could not find post with assigned ID