/ Nyheder / EjendomDanmarks markedsstatistik er vigtig del af interessevaretagelse

EjendomDanmarks markedsstatistik er vigtig del af interessevaretagelse

EjendomDanmark indsamler data til markedsstatistik, der bidrager til branchen på flere måder. Det gør vi særligt på baggrund af vores forpligtelse om varetagelse af vores medlemmers interesser.

Af

I snart 10 år har EjendomDanmark indsamlet data fra og til gavn for ejendomsbranchen.

Hvorfor er markedsstatistikken vigtig?

Indsamlingen til markedsstatistikken blev påbegyndt på baggrund af en bestyrelsesbeslutning i 2013 efter et ønske om brugbare nøgletal fra branchen. Siden da har markedsstatistikken udviklet sig, og giver nu en langt mere detaljeret indsigt i markedet.

Mange medlemmer drager i dag nytte af de udarbejdede statistikker og analyser, som EjendomDanmark blandt andet udarbejder igennem den kvartalsvise tomgangsstatistik og medlemsstatistikken, der stilles frit til rådighed for deltagere i markedsstatistikken.

Markedsstatistikken danner desuden i dag et solidt grundlag for EjendomDanmarks politiske interessevaretagelse og en øget synlighed om branchens bidrag. Her har troværdige data og analyser en stor betydning.

EjendomDanmarks rolle som dataindsamler

Igennem markedsstatistikken har EjendomDanmark påtaget sig en central rolle i branchen som omdrejningspunkt for pålidelige data. En rolle der er oplagt for foreningen, der kan trække på vigtige erfaringer.

Gennem EjendomDanmarks vedtægter er vi underlagt at skulle varetage medlemmers fælles interesser – både politisk og branchemæssigt. Markedsstatistikken fungerer som et vigtigt led i denne interessevaretagelse.

EjendomDanmarks erfaring og kendskab til branchen danner et solidt grundlag for markedsstatistikken. EjendomDanmarks drivfaktor er vores medlemmer – og fordi vi har været der i mange år og idet omdrejningspunktet for dataindsamlingen er vores medlemmers interesser, fremfor eksempelvis kortsigtede økonomiske gevinster, kan vi både sikre adgang til historiske data samt vedvarende tilgængelighed – til gavn for hele branchen.

Sikkerhed ved indberetning og behandling af data

Det skal være nemt og trygt at indberette data.

Dataindberetning kan foretages enten via. EjendomDanmarks indberetningsportal, ved opgørelse per mail eller automatisk via UNIK bolig. Alle former for dataindsamling er sikre, og dataene samles i en database isoleret fra EjendomDanmarks øvrige arbejdsmiljø.

EjendomDanmark er forpligtet til at behandle indberettede oplysninger fortroligt, samt at sikre at tredjeparter lever op til samme sikkerhedskrav. Al arbejde forbundet med dataindsamling og -behandling er underlagt af EjendomDanmarks fortrolighedserklæring.

Hvis du ønsker at bidrage til markedsstatistikken, er det nemt at komme i gang med at indberette data. Du kan tilmelde dig som indberetter på vores hjemmeside.