/ Nyheder / EjendomDanmark ser med bekymring på aftale om huslejeloft

EjendomDanmark ser med bekymring på aftale om huslejeloft

EjendomDanmark ser med bekymring på den netop indgåede aftale om et huslejeloft og på hele processen op til vedtagelsen. For selvom der er landet en aftale, er der fortsat mange uklarheder, der nu kræver grundig granskning.

Af

Der er netop blevet indgået en aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om et huslejeloft på 4 procent årligt, der skal gælde de næste to år.

EjendomDanmark, der repræsenterer de danske udlejere, ejere og administratorer, ser med stor skepsis på aftalen:

”Vi er meget bekymrede for aftalens indhold. Ikke alene grundet dens natur, hvor der gribes ind i allerede indgåede aftaler, men også fordi den indeholder alt for meget uvished og uklarhed,” siger adm. direktør Peter Stenholm, EjendomDanmark.

”Lige nu er der et samfundsproblem med høj inflation, og det skal håndteres, så alle – både lejere og udlejere – kommer sikkert ud på den anden side. Det bekymrer mig, at der indgås så indgribende aftaler, uden der er helt klarhed om de potentielt store afledte effekter,” siger Peter Stenholm.

Bryde huslejeloftet

I aftalen er der en såkaldt kattelem, hvor en udlejer kan bryde loftet, hvis der kan dokumenteres højere omkostningsstigninger end de 4 procent.

”Det er en enorm administrationsbyrde, der bliver pålagt udlejerne. Det store spørgsmål er dog fortsat, om det er juridiske gangbart. Der har været uklare meldinger fra ministeriet undervejs, og vi kommer til at fortsætte det juridiske spor. For er der tale om erstatning, så taler vi om milliarder,” siger Peter Stenholm.

Mangel på inddragelse

Samtidig ærgrer det EjendomDanmark, at politikerne har hastet processen så meget igennem, at der ikke har været tid til at lytte til parterne:

”Branchen har selv søgt løsninger, og vi har i spillet ind med fakta, hvor vi har været inviteret. Desværre har man ikke taget parterne ind til selve forhandlingerne,” siger Peter Stenholm og fortsætter:

“Flere udlejere har på eget initiativ fundet lokale løsninger. For ingen udlejere har interesse i at miste deres lejere. Tværtimod.”

 

Læs aftalen her.