/ Nyheder / Det er blevet nemmere at finde bolig i Region Nordjylland

Det er blevet nemmere at finde bolig i Region Nordjylland

I de senere år er der bygget flere boliger i specielt Aalborg. Det gør, at potentielle tilflyttere har flere private lejeboliger at vælge imellem i forhold til Danmarks andre større byer.

Af

I Aalborg har tilflyttere, som for eksempel studerende, nemmere ved at finde en af de mange eftertragtede private lejeboliger end i de øvrige danske storbyer. Det viser de sidste nye tal fra Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik, der opgør den økonomiske og arealmæssige tomgang for erhvervs- og boliglejemål.

“Generelt stiger tomgangen for bolig noget på landsplan, mens tomgangen for erhvervsejendomme er faldende. Men sammenlagt er tomgangen faldet til et rekordlavt niveau siden 2010. En faldende tomgang betyder højere lejeindtægter for udlejerne, og fortsætter den overordnede positive tendens for Region Nordjylland svarer det til, at udlejerne om et år har cirka 70 millioner kroner ekstra at gøre godt med”, siger Jannick Nytoft, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

8,4 procent tomgang i Aalborg

En af årsagerne til, at boliglejemål i øjeblikket oplever højere tomgang, er den løbende udvikling af boligejendomme.

“Nyere boligejendomme står lidt oftere tomme end boliger i ældre ejendomme. En højere tomgang i nyopførte ejendomme kan hænge sammen med, at der kommer mange enheder på markedet på samme tid, og det derfor tager lidt længere tid at finde beboere til de nyopførte ejendomme”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark.

Nyere ejendomme i Region Nordjylland har som i resten af landet en lidt højere tomgang, men det er både ældre og nyere ejendomme i regionen, som har en højere regional økonomisk tomgang i forhold til resten af landets regioner. For Region Nordjylland er den økonomiske tomgang for bolig på 8,5 procent. Det er en stigning på 1,7 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Til sammenligning har Region Midtjylland en tomgangsprocent på 5,6 procentpoint. Og mens den økonomiske tomgang på bolig i København og Aarhus er på 4,7 og 6,4 procent, er den økonomiske tomgang i Aalborg på 8,4 procent.

“Der er lidt flere private udlejningsboliger ledige i Aalborg, men den økonomiske tomgang er endnu ikke på et alt for højt niveau. Der vil altid være en naturlig tomgang, når man flytter, og når man istandsætter enkelte lejemål. Det er glædeligt for tilflyttere, og det muliggør økonomisk udvikling, at det er nemmere at finde en privat lejebolig nu i Aalborg”, siger Morten Marott Larsen.

Butik og kontor klarer sig generelt godt

Region Nordjylland er også et af de områder i Danmark, hvor tomgangen for butik er steget mest det sidste kvartal. Dog er der tale om en stigning fra et meget lavt niveau. Tomgangsniveauet i juli 2018 befinder sig på blot 3,2 procent. I Region Sjælland er tomgangsniveauet til sammenligning på 7,8 procentpoint. Den økonomiske tomgang for kontor er faldet med 0,9 procentpoint i Region Nordjylland i forhold til sidste kvartal.

3,2

er tomgangsprocenten i Region Nordjylland.

Kontakt