/ Nyheder / Debat: Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer

Debat: Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer

Der er flere udfordringer ved Airbnb, end blot at sikre en skatteindtægt. Politikerne bør blandt andet se på at frisætte huslejen for de private lejeboliger, så helårsudlejning bliver konkurrencedygtig med korttidsudlejning som eksempelvis Airbnb. Et fastlåst reguleret boligmarked betyder, at mange hænger ved deres billige leje- og andelsbolig, som ikke kommer ud på markedet til gavn for dem, der har brug for at bo der – hele året.

Af

Foto: Unsplash, David Dvořáček

Af Jannick Nytoft, adm. direktør og Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark. 

Berlingske bragte i sidste uge en interessant artikel om samarbejde mellem forskellige europæiske storbyer, som alle har det til fælles, at Airbnb og andre tilsvarende platforme har disruptet boligmarkedet i Europas store turistbyer.

Artiklen var interessant, fordi der både demonstreres handlekraft på lokalt niveau og europæisk samarbejde om udfordringer, der på alle måder er grænseoverskridende, og som bryder med hele den måde, man tidligere har tænkt planlægning og regulering af byers udvikling. Der bør også blive udvist handlekraft og strategi fra politisk hold i Danmark.

Det er fint, at det politiske flertal i Folketinget har tilkendegivet, at det er samfundsmæssigt acceptabelt at udleje helårsboliger i 70 dage om året, men hvis vi også i beboernes og ejernes virkelighed skal kunne håndtere udfordringen med Airbnb, så har politikerne alligevel et stykke arbejde foran sig.

Politikerne må som minimum sikre, at der bliver taget stilling til, hvordan man vil kontrollere og håndhæve en grænse på 70 dage. Der er også brug for, at man respekterer den private ejendomsret så langt, at man får præciseret, at private udlejere, almene boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger selv får mulighed for at bestemme om og i givet fald i hvilket omfang, der skal gives tilladelse til korttidsudlejning.
Og der er til stadighed brug for, at man frisætter huslejen for de private lejeboliger, så helårsudlejning bliver konkurrencedygtig med korttidsudlejning. Et fastlåst reguleret boligmarked, vil betyde, at mange vil hænge ved deres billige leje- og andelsboliger, fordi der simpelthen er en god forretning forbundet med selv at betale en beskeden boligudgift og herefter videreudleje på markedsvilkår.

Næstformanden i Københavns Kommunes Miljø- og teknikudvalg er i Berlingskes artikel citeret for, at man takket været – må man forstå Skatteministerens forudseenhed – ikke har de samme udfordringer i København, som de øvrige storbyer. Intet kan være mere forkert. Skatteministeren har orkestreret et samfundsøkonomisk glimrende forlig, der via lovgivning og en frivillig aftale med Airbnb skal sikre, at indtægter ved korttidsudlejning bliver beskattet passende moderat (så længe ved korttidsudlejning forstår kortvarig udlejning).

Men det løser ikke, at vi nærmer os tilstande, der kunne minde om Barcelona. Vi hører fra flere og flere af vores medlemmer, at naboer til Airbnb-udlejede boliger er frustrerede og utrygge, fordi der er larm fra de mange nye og skiftende Airbnb-lejere. Uroen bliver forstærket i de ejendomme, hvor der sker en systematisk udlejning til turister. Disse ejendomme udvikler sig til hoteller. En systematisk udlejning på Airbnb udfordrer altså naboskabet og dermed sammenhængskraften i den enkelte ejendom.

Vi venter i spænding på et politisk udspil, der kan bringe orden i kaos.


Debatindlægget er bragt på Berlingske.dk den 10. august 2018.

Kontakt