/ Nyheder / Dataindberetning giver flere fordele

Dataindberetning giver flere fordele

Når du indberetter data til EjendomDanmarks markedsstatistik, får du en række tjenester stillet til rådighed. Disse tjenester udvikles løbende, og bidrager til unikke indsigter i markedet.

Af

Som dataindberetter får du en lang række tjenester stillet til rådighed. Foto: iStock: Westersoe.

Som ejendomsbranchens brancheorganisation er det EjendomDanmarks vigtigste opgave at skabe de bedste vilkår for branchen på tværs af landet. I mange år har EjendomDanmark derfor forpligtet sig til at facilitere dataindsamling, som kan understøtte statistik, nøgletal og danne et stærkt grundlag for EjendomDanmarks interessevaretagelse.

For at markedsstatistikkens kan skabe højest mulig værdi for branchen, kræver det at flest mulige virksomheder vælger at bidrage til at styrke branchens datafællesskab.

Når du sammen med 300 andre ejere og administratorer bidrager med data, er du med til at skabe et stærkere fundament for ejendomsmarkedet – til gavn for både branchen og samfundet. Men det er ikke alt. For din deltagelse i markedsstatistikken betyder også, at din virksomhed får nye tjenester gratis til rådighed, som kan styrke forretningen. 

Fordele når du indberetter

EjendomDanmark  udvikler relevante tjenester til de virksomheder, der indberetter til markedsstatistikken. Og tjenesterne bliver løbende optimeret og udvidet i samarbejde med deltagerne, så man som indberetter får flest mulige fordele.

En af de nyere tjenester, der har fået flere nye elementer i 2024, er porteføljeovervågningen, der giver adgang til egen overvågning af egen portefølje hvert kvartal med nøgletal på blandt andet tomgang, leje, churn og flytterater og beregning af målrettede benchmark på nøgletallene mod den samlede udlejningssektor.

”Porteføljeovervågningens benchmarkmuligheder er allerede meget nyttige for os, især når det kommer til at holde vores lejefastsættelse op mod markedet. Tomgangsbenchmarket kan også hjælpe os ift. kundemøder, og så er afgørelsesdatabasen et længe ventet og velkomment værktøj for branchen,” fortæller Morten Bjerg Mastrup, Ejendomsadministrator, Laros A/S.

I porteføjleovervågningen er samlet flere af de tjenester, som EjendomDanmark har udviklet og vedligeholder. Det betyder, at virksomheder, der indberetter data også får adgang til:

Lejetjek på egne lejemål

Benchmarkberegninger på alle dine lejemål mod nærmeste lejemål i markedet giver dig et værktøj i forbindelse med lejefastsættelse og vurdering af en eventuel sag om lejens størrelse.

Tomgangsbenchmark

Benchmarker din tomgangsudvikling mod udviklingen i markedet.

Afgørelsesdatabase

Søgeredskab til at finde relevante husleje- og ankenævnsafgørelser om lejens størrelse i København og Frederiksberg (udvides løbende til øvrige byer).

ESG-benchmark

Benchmark på energiforbruget i din portefølje i forhold til markedet.

Kvartalsvis rapport

Få en porteføljerapport direkte til indbakken, når der er nye tal.

”Den nye porteføljeovervågning er et imponerende og et lovende værktøj for os, der deltager i markedsstatistikken,” udtaler Bent Schleef  Arvidsen, der er ejendomschef i  Knud Højgaards Fond.

Der værnes om sikkerheden

Data er vigtige for branchen og for EjendomDanmarks interessevaretagelse og medlemstilbud. Når branchen støtter op om dette tiltag, er det derfor også vigtigt, at indberetningen af data er en tryg og transparent proces. 

Når du indberetter data til EjendomDanmark, er sikkerheden af højeste prioritet. Organisationen forpligter sig til at behandle og opbevare data på forsvarlig vis som det ligeledes fremgår af vores fortrolighedserklæring.

Det indebærer blandt andet, at EjendomDanmark er forpligtet til at hemmeligholde fortrolig information. Offentliggørelse af data fra EjendomDanmark sker udelukkende i aggregeret og anonymiseret form, så oplysninger om enkelte ejendomme og aktører ikke kan finde sted – også i forbindelse med samarbejdsaftaler med myndigheder såsom Danmarks Statistik og Skatteministeriet.

Hvis du vil bidrage til markedsstatistikken, kan du her nemt komme i gang med at indberette data.