/ Nyheder / Dækningsafgift beregnes fremover ud fra grundværdi

Dækningsafgift beregnes fremover ud fra grundværdi

Dækningsafgiften skal fra 2022 beregnes ud fra 80 procent af ejendommens grundværdi. Senere vil der fastsættes nye grundværdier med tilbagevirkende kraft til 2022.

Af

Foto: Privat

Fra 2022 ændres bereg­ningsgrundlaget for dæk­ningsafgiften, således at dækningsafgiften som udgangspunkt beregnes ud fra 80 procent af ejendommens grundværdi. Selve grundskyldspromillen i 2022 for de enkelte kommu­ner er fastsat i et bilag til ejendomsbeskatningsloven, og i årene 2023-2028 kan grundskyldspromillen ikke overstige grundskyldspromillen for 2022.

Beløb kan ændre sig

Da beregningsgrundlaget for dækningsafgiften ændres i forhold til tidligere, kan det beløb, som ejerne skal betale i dækningsafgift for den enkelte ejendom, også ændre sig.

Det er imidlertid også således, at dækningsafgiften for 2022 og fremefter beregnes ud fra de tidligere fastsatte grundværdier for ejendommene. Der vil på et senere tidspunkt – formentlig omkring 2024-2025 – blive fastsat nye grundværdier for ejendommene med tilbagevirkende kraft til 2022. Det betyder, at der senere kan ske ændringer i det beregningsgrundlag, som er lagt til grund for beregningen af dækningsafgiften for 2022 og fremefter. Derfor er de dækningsafgifts­beløb, som opkræves i 2022 og fremefter, kun fastsat fore­løbigt. Når de nye grundværdier for 2022 foreligger, vil der derfor blive foretaget en omberegning af de dækningsafgiftsbeløb, som skal betales for 2022 og fremefter. Det kan naturligvis betyde, at det viser sig, at der er opkrævet for lidt i dækningsafgift – således at der sker efteropkrævning hos ejerne af det resterende beløb – eller at der er opkrævet for meget i dækningsafgift – således at der sker tilbagebetaling til ejerne af det for meget opkrævede beløb.

Skønsmæssig forhøjelse

Da opkrævningen af dækningsafgift for 2022 og fremefter reelt sker som en acontoopkrævning, har kommunerne fået mulighed for skønsmæssigt at forhøje dækningsafgiftsbeløbet for de enkelte ejendomme med op til 30 procent i forhold til de hidtil opkrævede dækningsafgiftsbeløb. Det kan muligvis afværge, at ejerne i 2024 eller 2025 bliver mødt med meget store efteropkrævninger af dækningsafgift. Men reelt er der ikke nogen, som kan forudsige, om dækningsafgiften vil stige mere eller mindre end 30 procent, når de nye grundværdier for 2022 måtte foreligge.

For de private udlejere giver denne efterregulering af opkrævningen af dækningsafgift for tidligere år store problemer. Lejekontrakterne er typisk udformet således, at lejerne skal refundere udlejers udgifter til skatter og afgifter, herunder dækningsafgift. Det er imidlertid som udgangspunkt et krav, at udlejerne viderefører skatter og afgifter til lejerne som en lejeforhøjelse i det regnskabsår, som skatte- og afgiftsbeløbet vedrører. Hvis der sker efteropkrævning af dækningsafgift for tidligere år, kan det således være umuligt for udlejer at videreføre afgiftsbeløbet til lejerne, som retteligt burde refundere dette beløb til udlejerne.

Værdifastsættelse af fast ejendom

Hvis du har brug for en værdifastsættelse af din ejendom, kan du købe bogen “Vejledning om vurdering af erhvervsejendomme”, for overblik over hvordan den gennemføres.

Køb bogen her