/ Nyheder / Dele af ejendomsbranchen rammes dobbelt af Arne-skat

Dele af ejendomsbranchen rammes dobbelt af Arne-skat

De såkaldte FAIF’ere kan se frem til en forhøjet selskabsskat på 26 procent.

Af

Dele af ejendomsbranchen risikerer at blive ramt dobbelt af finansieringsudspillet til Arne-pension. Foto: izusek, iStock

Skatteministeriet har sendt lovforslaget til den finansielle sektors såkaldte samfundsbidrag i høring. Samfundsbidrag er regeringens eget ord for en forhøjet selskabsskat, der sammen med ejendomsbranchens kommende lagerskat skal finansiere den nye ret til tidlig pension, der er bedre kendt som Arne-pensionen. Selskabsskatten skal stige til 26 procent for de omfattede virksomheder. 

I debatten om samfundsbidraget har fokus ellers været på banker og realkreditinstitutter, men  lovforslaget viser, at også ejendomsvirksomheder, der er struktureret som forvaltere af alternative investeringsforeninger – de såkaldte FAIF’ere – rammes af skattestigningen.

Det kommer altså oveni lagerskatten, der også skal finansiere retten til tidlig pension. Dermed vil nogle ejendomsvirksomheder blive ramt dobbelt af finansieringsforslaget. 

Forkert af hæve beskatningen

EjendomDanmark mener, at det er forkert at hæve beskatningen for investeringsforvaltere, der gør det muligt at investere i ejendomme for mennesker med almindelige indkomster og almindelige opsparinger. Særligt når ejendomsbranchen også kan se frem til at skulle håndtere en dyr og besværlig lagerbeskatning, hvor forventede indtjeningsmuligheder i fremtiden skal beskattes her og nu. 

Både særbeskatning for enkelte brancher og lagerskattens beskatning af urealiserede gevinster er uhensigtsmæssigt. Derfor bør de to ting ikke kunne kombineres, så nogle ejendomsselskaber rammes af begge dele. Udformningen vil desuden resultere i en arbitrær og konkurrenceforvridende forskelsbehandling mellem konkurrenceudsatte virksomheder.

FAIF’ere

I lovforslaget defineres den finansielle sektor som alle selskaber, der er under tilsyn fra Finanstilsynet. FAIF’ere med tilladelse kan dermed se frem til en forhøjelse af selskabsskatten til 25,2 procent i 2023 og 26 procent derefter. FAIF’ere, der alene er registrerede, men ikke afkræves en tilladelse, vil ikke blive omfattet af den forhøjede selskabsskat.

Lovforslaget er udsendt i høring med frist 1. marts og skal derefter behandles i Folketinget.