/ Nyheder / Corona ændrer fremtidens kontorlandskab

Corona ændrer fremtidens kontorlandskab

Erfaringer fra coronatidens nedlukninger sætter konkrete spor på kontorarbejdspladserne. Både driften og udviklingen af kontorbygninger skal være fleksibel og opfylde andre også sociale behov end tidligere, lyder det fra EjendomDanmark.

Af

Hvor meget kommer danskerne til at arbejde hjemme i fremtiden? Det er en af faktorerne i spørgsmålet om fremtidens kontor. Foto: Portra, iStock

Både i Herning og i hovedstaden er kontorfolket i stor stil vendt tilbage på pinden i et normaliseret Danmark. Men det betyder ikke, at alt er som før. Mange arbejdspladser – og medarbejdere – vælger fortsat hjemmearbejde til.

Samtidig står det klart, at nye pandemier kan ramme med kort varsel. Derfor skal arbejdspladsens fysiske indretning gentænkes og indrettes til denne nye virkelighed. Det konkluderer EjendomDanmark ud fra internationale undersøgelser og forskning i coronaens betydning for kontorejendomme.

”Både medarbejdere og ledere ønsker større fleksibilitet. Det er det entydige budskab i alle analyserne. Det seneste eksempel er fra Norge, hvor en undersøgelse viser, at kun et lille mindretal giver udtryk for at ville arbejde fuld tid på kontoret. Det stiller naturligt nogle helt nye krav til kontoret som arbejdsplads,” siger Jannick Nytoft, der er adm. direktør i EjendomDanmark.

Han nævner også, at 42 procent af de tyske arbejdspladser allerede i 2020 havde truffet en beslutning om at udvide mulighederne for hjemmearbejde. Den internationale it-analysevirksomhed Gartner har peget på, at 90 procent af alle virksomheder fremover vil tillade hjemmearbejde i højere grad, og at 2/3 vil højne fleksibiliteten i arbejdstiderne.

Det handler ikke bare om kvadratmeter

Øget hjemmearbejde er dog langt fra ensbetydende med, at der skal bruges færre kvadratmeter. Internationale undersøgelser peger snarere på, at kontoret skal ses i et nyt lys.

”Fremtidens kontor skal i højere grad ses som et socialt rum, hvor vi har lyst til at tage hen. Undersøgelserne peger på et øget behov for fx små møderum og sociale faciliteter – og færre åbne kontorlandskaber, hvor man tidligere typisk har sparet plads. Så selvom færre er fysisk til stede på arbejdspladsen, betyder det ikke nødvendigvis, at kontoret skal fylde mindre,” siger Jannick Nytoft.

En ny virkelighed også for investorer?

I Danmark kommer udviklingen også til udtryk i en øget tendens blandt især børnefamilier til at bosætte sig uden for København. Det betyder, at der muligvis også opstår nye kriterier for vurdering af, hvad der udgør en attraktiv lokation for et kontor – og andre typer af arbejdspladser – og det kan få betydning for investorer, viser den internationale forskning.

”En svensk undersøgelse peger på, at færre vurderer det som særlig vigtigt, at kontoret ligger tæt på fx detailhandel. Og nederlandsk forskning peger på, at udviklingen kan gøre ’sale and lease back’ mere attraktivt for virksomheder, der ønsker større fleksibilitet. Så der er helt klart nogle tendenser at holde øje med, selvom det er for tidligt at sige noget om, hvordan markedet reelt vil udvikle sig.” lyder det fra Jannick Nytoft.

Læs analysen “Corona ændrer markedet for kontorejendomme” her.