/ Nyheder / Bymidteudvikling kræver gensidig dialog

Bymidteudvikling kræver gensidig dialog

I 2020 nedsatte den daværende regering Partnerskab for levende bymidter. Partnerskabet har siden da undersøgt, hvordan staten, kommunerne og erhvervslivet bedst kan fremme levende bymidter. En af anbefaleringerne lyder, at ejendomsejere skal aktiveres i udviklingen af bymidten.

Af

Partnerskab for levende bymidter anbefaler blandt andet at involvere ejendomsejere i udviklingen af byerne. Foto: iStock, Scharvik.

 

Da den daværende regering i 2020 nedsatte Partnerskab for levende bymidter, var det med formålet at sikre positiv byudvikling i hele Danmark. Mange små og mellemstore byer oplever store udfordringer med affolkning, ændrede handelsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre.

Levende og bæredygtige bymidter er en vigtig forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde i hele landet. Derfor er Partnerskabet for levende bymidter kommet med en række anbefalinger for at skabe denne udvikling.

Ejendomsejere skal involveres

En anbefaling er, at ejendomsejere i byerne skal involveres. Sådan lyder det i en video fra Plan- og Landdistriktstyrelsen. I videoen kan man blandt andet høre om de gode erfaringer, Ringsted Kommune har gjort med at involvere ejendomsejerne i arbejdet med byudvikling.

Med denne anbefaling bliver en del af ansvaret for bymidteudviklingen rykket over på ejendomsejerne, som er centrale aktører i byerne. Derfor lyder det fra EjendomDanmarks side, at mulighederne for involvering skal være nemmere at gribe, barrierer skal fjernes og et samarbejde mellem ejendomsejere og kommuner skal være mere fleksibelt og nemt at gå til.

”Bymidteudvikling kræver samarbejde, men for at samarbejdet skal fungere, skal der tidligt i processen etableres en dialog mellem kommunerne og ejendomsejere,” siger Jan Ellebye, PA-chef i EjendomDanmark.

Fælles sprog

EjendomDanmark understreger også vigtigheden af, at kommunerne er imødekommende overfor ejendomsejernes interesser.

”Kommunerne skal formå at inddrage ejendomsejerne tidligt i processen, forstå deres forretningslogik og lægge op til samtaler, hvor der tales et fælles sprog, hvis de mener dialogen alvorligt. På denne måde kan begge parter imødekomme ambitionerne om en stærkere relation og et godt samarbejde for at udvikle Danmarks byer,” siger Jan Ellebye

Du kan se videoen nedenfor.