/ Nyheder / Behov og barrierer – hvornår efterspørger lejer og ejer digitale løsninger?

Behov og barrierer – hvornår efterspørger lejer og ejer digitale løsninger?

Hvilke digitale behov har lejer og ejer i ejendomsbranchen, og hvilke barrierer spænder ben for den digitale udvikling? På et projektseminar kickstartede PWC, Rambøll, BUILD ved Aalborg Universitet og EjendomDanmark anden fase af branchens fælles digitaliseringsprojekt.

Af

Blækket var kun lige blevet tørt for den nyudgivede rapport ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv,” før projektgruppen tog næste skridt: Nemlig at få sat gang i anden fase af digitaliseringsprojektet. Det skete ved et to dage langt projektseminar. Dagene bød på spændende oplæg, diskussioner og idéer til det videre arbejde.

”I projektets første fase har vi fundet og behandlet den viden, der allerede er om digitalisering i ejendomsbranchen nationalt og internationalt. Det er nu vores opgave at skabe endnu mere værdi til branchen ved at levere ny viden – men også udpege centrale potentialer for udbredelsen og værdien af digitale løsninger,” siger Mikkel Alsø, økonomisk chefkonsulent og projektleder på projektet.

Hvad er behovet?

I anden fase af projektet er det blandt andet målet at undersøge, hvordan ejer og lejer ser på digitalisering og identificere digitale behov. Interview, en spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ analyse skal blandt andet bidrage til at give indsigt i, om lejere og ejere har nogle behov, som digitale løsninger kan imødekomme.

”Ejendomsbranchen kan godt have svært ved at se, hvornår de enkelte digitale løsninger er relevante. Målet med anden del af projektet er blandt andet kaste lys over de forskellige løsningstyper og matche dem med branchens behov. Hvor kan digitale løsninger gå ind og afhjælpe bestemte arbejdsprocesser?” siger Mikkel Alsø.

Guide for ejendomsvirksomheder

Det er blandt andet målet at producere et katalog, der skal formidle forskellige eksempler på digitale tiltag med fokus på virksomheders problemstillinger, implementering, resultater og effekt.

”Kataloget skal gerne være så konkret og jordnært, at lejere og ejere kan drage nytte af det. Og så skal det fungere som en guide for ejendomsvirksomheder, der ønsker at se på de nye muligheder som blandt andet kan være med til at effektivisere deres virksomhed,” siger Mikkel Alsø.

Hvad spænder ben?

I anden fase handler det også om at identificere de barrierer, der kan være for at tage bestemte digitale løsninger til sig.

”Hvorfor vælger nogle virksomheder de digitale løsninger fra – er det for dyrt, for svært at implementere eller forudsætter det nye kompetencer? Det vil vi få mere viden om her i anden fase, og vi får et stærkere grundlag for at nedbryde de barrierer, der eksisterer,” siger Mikkel Alsø.

Hvor er vi i dag?

De erfaringer og viden, projektgruppen opnåede i første fase, vil danne grundlag for det videre arbejde i anden fase. I rapporten ”Status for digitaliseringen af ejendomsbranchen i Danmark i dag” er der blandt andet følgende hovedkonklusioner:

• Selvom mange nye digitale løsninger har indfundet sig i byggeriet igennem de seneste årtier, er byggefasen også præget af mange virksomheder og skiftende projektorganisationer. Det giver blandet andet en ujævn fordeling af digitale kompetencer. Derudover er digitale tiltag ofte holdt tilbage af stramme økonomiske rammer.

• Man er langt fremme inden for facilities management. Udfordringen er samspillet og integrationen mellem de mange konkrete løsninger og muligheder for også at anvende disse inden for property og asset management.

• Inden for property management synes digitalisering i bredere forstand – nemlig at opsamling af data, nye datakilder, automatisering og kommunikation får større rolle gennem teknologi – kun lige at være begyndt. Fokus på, hvordan teknologi kan udvide begrebet ”udlejning” og skabe værdi, findes primært hos nogle (typer af) ejere, mens det blandt lejere fylder meget lidt. Særligt boliglejere ser generelt ikke en større efterspørgsel på ny teknologi som en del af at bo til leje.

• Der er behov for såvel lovgivningsmæssig som praktisk tilpasning for at mere vidtgående digitale løsninger – fx blockchain der er udbredt i andre lande. Endelig kræver digital bæredygtighed digitale kompetencer hos både medarbejdere og ledelse.

Læs rapporten