/ Nyheder / Bankers håndtering af ejerpantebreve ved ejerskifte

Bankers håndtering af ejerpantebreve ved ejerskifte

Som en følge af, at ejerpantebreve nu kan omdannes til afgiftspantebreve, har bankerne lavet en aftale om håndtering af afgiftspantebreve.

Af

Foto: Unsplash, Helloquence

Det fremgår af sektoraftalen, at procesreglerne og kommunikationsmulighederne er:

  1. Sælgers pengeinstitut sørger for at underpant aflyses, og at parkeringspåtegningen tinglyses.
  2. Købers pengeinstitut sørger selv for at nedlyse/aflyse afgiftspantebrevet, hvis der er anvendt tinglysningsafgift til et nyt pantebrev. 

Aftalen indebærer, at sælgers bank altid omdanner et ejerpantebrev til afgiftspantebrev i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig eller ejerlejlighed. Der laves ikke længere transport i ejerpantebreve. Dette er uanset, om køber ønsker at overtage ejerpantebrevet eller ej.

I henhold til aftalen er sælgers bank forpligtet til at sende en parkeringspåtegning på ejerpantebrev til tinglysning senest fem bankdage efter, at sælgers gæld er indfriet.

Såfremt køber finansierer købet ved et ejerpantebrev, opretter købers bank selv et ejerpantebrev. Til brug for reduktion af tinglysningsafgiften kan købers bank gøre brug af afgiftspantebrevet.

Aftalen sikrer, at et ejerpantebrev ikke forbliver i sælgers navn ved overdragelse, idet ejerpantebrevet uanset aftale bliver parkeret som afgiftspantebrev. Dermed skulle det ikke længere blive et problem at få overdraget ejerpantebrevet til køber.

Hvad skal administrator gøre?

EjendomDanmark kan konstatere, at denne sektoraftale har medført, at nogle pengeinstitutter på vegne af køber retter henvendelse til administrator/andelsboligforeningen og beder dem om at sørge for, at sælgers pengeinstitut tinglyser afgiftspantebrev.

I henhold til sektoraftalen punkt 4.7.2 er det købers pengeinstitut og sælgers pengeinstitut, der i samarbejde skal sørge for tinglysningen, eventuelt i fællesskab med en underpanthaver, hvis denne er forskellig fra sælgers pengeinstitut.

Sektoraftalen er ikke bindende for administrator, andelsbolig- eller ejerforeningen, hvorfor der blot er tale om en ændret proces hos pengeinstitutterne.

Imidlertid er det relevant for administrator at konstatere, at køber ikke længere kan få ejerpantebrevet transporteret, men at det skal parkeres som afgiftspantebrev.

Såfremt køber ikke skal bruge afgiftspantebrevet, bør administrator kontrollere, at sælgers bank har foretaget behørig tinglysning af afgiftspantebrev.

Læs sektoraftalen