/ Nyheder / Bæredygtige bygninger betaler sig

Bæredygtige bygninger betaler sig

Stadig flere ejendomme certificeres som bæredygtige. Og meget tyder på, at det kan betale sig for både udlejere og lejere. Det viser en ny analyse fra EjendomDanmark.

Af

Regeringen har fremlagt ”Grønne byer og en hovedstad i udvikling”. Foto: EjendomDanmark

Bæredygtige ejendomme er en forudsætning for den grønne omstilling, som samfundet står i lige nu. Derfor vælger stadig flere at kaste sig over certificeringer af ejendomme, så det kan dokumenteres, at denne eller hin ejendom lever op til en række bæredygtighedskriterier.

Det synes i særlig grad at være kontorejendomme, der er omdrejningspunktet for den udvikling.

Denne slags certificeringer kan af den enkelte ejendomsvirksomhed bruges som en konkurrenceparameter over for både lejere og investorer – og noget tyder på, at det også har en effekt.

EjendomDanmarks markedsstatistik, der omfatter omkring 17.000 ejendomme i hele Danmark, viser således, at de certificerede kontorejendomme har en gennemsnitlig leje på ca. 1.500 kr. / m2 / år, mens de ikke certificerede kontorejendomme kun har en gennemsnitlig leje på ca. 1.200 kr. / m2 / år. Og en mere generel og statistisk analyse af EjendomDanmarks markedsstatistik viser, at man ved certificering kan forvente en lejepræmie på 35 til 40 procent. En lejepræmie i den størrelsesorden er nok overvurderet, men også udenlandske analyser peger også på, at der er en lejepræmie ved at certificere en ejendom. Effekten er der.

Bæredygtige ejendomme er en gevinst for både lejere, udlejere og samfundet

Selvom der er en lejepræmie ved certificerede ejendomme, er det dog langt fra entydigt, hvad det betyder for lejerne i almindelighed. Når en ejendom skal certificeres, kræver det ofte forbedringer af ejendomme, der vil påvirke den positivt på anden vis. Derfor må det forventes, at certificerede ejendomme eksempelvis har en bedre komfort og i øvrigt har lavere driftsomkostninger, hvilket vil være en fordel for lejerne.

Du finder analysen her:

Bæredygtige bygninger betaler sig

Kontakt