/ Nyheder / Alternativ finansieringsvej for ejendomsbranchen var i spil

Alternativ finansieringsvej for ejendomsbranchen var i spil

En ny lagerskat på ejendomme har en række negative konsekvenser for investeringer, job og klimarenoveringer. Derfor har EjendomDanmark under forhandlingerne om tidlig pension foreslået en alternativ finansiering fra ejendomsbranchen. Foreløbigt uden held, men arbejdet fortsætter, understreger EjendomDanmark.

Af

EjendomDanmark lancerede et alternativt finansieringsforslag af Arnes pension. Foto: EjendomDanmark

Et alternativt forslag om beskatning fra EjendomDanmark blev allerede under forhandlingerne om tidlig pension bragt i spil. Forslaget handler grundlæggende om at gøre alle handler skattepligtige, og forslaget giver samme provenu til at betale for den tidlige pension for både Arne og hans kone – men uden de mange utilsigtede konsekvenser, der følger med lagerskatten.

Hovedformålet med det alternative forslag, som EjendomDanmark har udarbejdet og præsenteret for politikerne, var, at det skulle give det samme beløb i statskassen men mindre bøvl for alle parter. Det understreger EjendomDanmarks adm. direktør, Jannick Nytoft:

”Lagerskatten kom med en pris, der handler om meget mere end selve skatten. Stigende administrationsomkostninger, forsvundne job, færre nybyggede boliger og giftpil ind i investeringslysten. Derfor bragte vi en alternativ løsning i spil, hvor branchen stadig bidrager til pensionen – som der er et politisk ønske om – men hvor vi slipper for mange af de senfølger, der kommer med den løbende lagerskat,” siger Jannick Nytoft.

Det samme i skat

Et notat viser, at selve provenuet vil være nogenlunde det samme ved begge former for beskatning, men det alternative forslag vil være mindre ressourcekrævende at administrere.

Forslaget går i alt sin enkelthed ud på, at alle handler gøres skattepligtige – også når de ligger i et ejendomsselskab. Det betyder også, at der vil være en indtægt at betale skatten med – i modsætning til den eksisterende aftale, hvor der skal betales skat af en værdistigning på papiret.  

”Jeg havde håbet, at der var lydhørhed for at vælge en finansieringsvej med færre administrative knopskydninger. Alternativet fra os er den samme løsning, der er valgt i andre lande. Netop i en erkendelse af, at lagerskat ikke er hensigtsmæssigt. Derfor håber vi fortsat at kunne skabe lydhørhed for vores alternativ frem mod selve lovgivningsprocessen,” siger Jannick Nytoft.

EjendomDanmark foreslår desuden, at der indføres ”indgangsværdier” for de kapitalandele, der skifter fra at være skattefrie til at være skattepligtige.

EjendomDanmark foreslår:

  • Salg af kapitalandele i ”ejendomsselskaber” gøres skattepligtige (og kan dermed ikke udgøre skattefri porteføljeaktier eller datterselskabsaktier)
  • Ejendomsselskaber defineres som selskaber, der i overvejende grad ejer fast ejendom (f.eks. defineret som mere end 85% af balancesummen).
  • Skatterettens almindelige ejerskifteprincipper finder anvendelse, så beskatningen også udløses hvis et ejendomsselskab sælges indirekte.

Alternativt forslag til beskatning af ejendomsselskaber

Could not find post with assigned ID