/ Nyheder / Årets sidste udgave af EjendomJura er udkommet

Årets sidste udgave af EjendomJura er udkommet

Årets sidste udgave af EjendomJura byder blandt andet på referatet af en vidtgående dom, som Højesteret har afsagt angående spørgsmålet om analog anvendelse af lejelovens regler i andelsboligforhold.

Af

Så er endnu et begivenhedsrigt år i ejendomsbranchen ved at lakke mod enden. Året begyndte med loftet på NPI-reguleringerne og slutter med en korrektionslov, der skal rette op på de fejl, der sneg sig ind i loven i forbindelse med sammenskrivningen af lejeloven i 2022. Forhåbentlig vil vi inden årets udgang få afklaringer på de sidste spørgsmål angående NPI-reguleringerne, så vores medlemmer kan få klarhed omkring deres muligheder. Vi vil holde jer opdateret omkring udviklingen i lovforslaget L 76 her på hjemmesiden.

I denne udgave af EjendomJura kan du blandt andet læse Højesterets vidtgående dom angående spørgsmålet om analog anvendelse af lejelovens regler i andelsboligforhold – en afgørelse, som vi allerede bragte en nyhed om tidligere på efteråret. Der er også spændende læsning på erhvervslejeretsområdet, hvor Østre Landsret har stadfæstet byrettens dom i en sag om parkeringsafgifter, som skulle indgå i vurderingen af en markedsleje.

Log ind og se EjendomJura 4 2023