/ Nyheder / Lad coronapolitik og klimapolitik gå hånd i hånd

Lad coronapolitik og klimapolitik gå hånd i hånd

Af

Af Jannick Nytoft og Henrik Dahl Jeppesen
Hhv.  administrerende direktør i EjendomDanmark og administrerende direktør i DEAS samt formand for EjendomDanmark 

Winston Churchill sagde vistnok, at man aldrig må lade en god krise gå til spilde. Selvom det kan lyde kynisk, er ordene ikke uden en vis sandhed. Og de gælder også for den galopperende coronakrise, vi nu står i. For når vi på den anden side igen skal have sat gang i samfundsmaskineriet, har vi en unik mulighed for at lade coronapolitik og klimapolitik gå hånd i hånd. De to kriser kan håndteres med de samme midler.

Det ved regeringen godt og derfor blev der i sidste uge sat gang i målrettede og grønne renoveringer i den almene boligsektor. Det kan på en gang hjælpe både økonomien, beskæftigelsen og den grønne omstilling. Det samme gør sig selvfølgelig gældende i den private ejendomsbranche. Derfor har EjendomDanmark netop præsenteret et katalog med 17 konkrete forslag til at skabe bedre rammer for grønne investeringer i ejendomme.

Stort grønt potentiale

Ejendomsbranchen skal nemlig endnu mere med på det grønne hold, hvis de fælles klimamål og grønne ambitioner skal nås. Over 1 mio. danskere bor i en privat lejebolig. Mange af dem er opført, før der for eksempel var krav til f.eks. isolering.

Ea Energianalyse har for EjendomDanmark beregnet, at der i disse private udlejningsboliger og i de mange erhvervsudlejningsejendomme i Danmark – det er blandt andet butikker og lagerhuse – tilsammen kan spares 130.000 tons CO2 inden 2030 – hvis vi får gang i energirenoveringerne. Det svarer til udledningen fra 45.000 biler. Blandt andet har Klimarådet flere gange understreget, at energieffektiviseringer er en af de billigste og mest effektive veje til at reducere det danske klimaaftryk.

Potentialet ved at få ejendomsbranchen helt op i gear på den grønne omstilling er med andre ord betydeligt. Og får vi sat mere fart på, betyder det også øget beskæftigelse i f.eks. byggeriet og hos Danmarks mange tusinde håndværksmestre. På den måde bliver løsningerne på klimakrisen også en del af løsningen på den økonomiske del af coronakrisen.

Potentialet er stort – barriererne mange

Men de grønne investeringer kommer ikke dumpende fra himlen, og der er mindst fire barrierer, der holder omstillingen i ejendomsbranchen tilbage – selvom mange står klar.

For det første er det ikke altid helt ligetil at skabe en økonomisk bæredygtig situation, når man overvejer at kaste sig over de klimaforbedringer og andre grønne investeringer. De økonomiske fordele kan være få eller uklare. Balancerer regnestykket i forvejen på kanten, eller er usikkerheden for stor, holder man sig tilbage.
For det andet er reguleringen af ejendomsbranchen både kompleks og omfattende.

En analyse fra EjendomDanmark viser, at der cirka hver tredje måned de seneste 30 år er blevet ændret i ejendomsbranchens mest grundlæggende regelsæt. Det betyder, at mange – især mindre –virksomheder holder igen, for den juridiske kompleksitet og risiko er for stor.

For det tredje spiller den offentlige sektor en aktiv rolle i den grønne omstilling af de danske bygninger og ejendomme – men historisk har denne rolle ikke altid været spillet på den bedste måde og ikke alle ordninger har været lige effektive.

Og sidst – men absolut ikke mindst – har ejendomsejere og -administratorer ikke altid de bedste rammer for at udvikle og teste ny teknologi. Som udlejer har man nemlig ingen interesse i at skabe usikkerhed for sine lejerne, og det gør det svært i stor skala at afprøve nye og ukendte løsninger.

Vi kan gøre det bedre

Grønne investeringer kræver grønne incitamenter. Og disse findes i dag kun i begrænset omfang, når emnet er klimainvesteringer i danske ejendomme.

Det er heldigvis et problem, der kan løses. Mange af barriererne for den grønne omstilling skyldes love og regler, og de kan jo laves om og tilpasses. Derfor er der mange håndtag at dreje på, og det behøver ikke koste alverden at give klimaet et rygstød.

I EjendomDanmark peger vi bl.a. på, at vi med et nyt og mere troværdigt energimærkning kan skabe en mere simpel model til at finansierede grønne forbedringer. Vi kan også forenkle de komplekse varslingsregler i huslejereguleringen, så det bliver nemmere at komme i gang med klimarenoveringerne. Vi kan kigge kritisk på, hvordan den offentlige sektors midler nemmere og bedre kan bringes i spil. Og vi kan bruge skattesystemet ved f.eks. at give et lille nedslag i ejendomsvurderingerne til de ejendomme, der er certificeret grønne. Det er alt sammen initiativer, der vil gøre det nemmere at være grøn.

Hos EjendomDanmark har vi peget på 17 virkemidler, der både sammen og hver for sig kan skubbe udviklingen i den rigtige retning. Men de 17 forslag er kun en begyndelse. Det vigtigste er, at vi får alle med: både den offentlige sektor, borgerne og de private virksomheder. Omstillingen er så omfattende, at alle skal bidrage og investere, hvor de kan, hvis vi skal i mål. Men får vi skabt de rigtige rammer for at renovere vores ejendomme, kan vi både gøre Danmark grønnere – og vi kan få sat gang i de hjul, coronakrisen har sat i stå.

Debatindlægget er første gang bragt i Altinget d. 25. maj 2020