/ Nyheder / 2020 kostede ejendomsbranchen dyrt

2020 kostede ejendomsbranchen dyrt

2020 vil stå tilbage som et hårdt år for ejendomsbranchen. Ejendomsinvestorerne forventer et tab på op til 40 milliarder. Særligt butikssektoren er hårdt ramt, og butikslokaler vil blive sværere at leje ud i 2021, forudser branchen. Til gengæld går bolig, kontor og industri lysere tider i møde.

Af

2020 blev et mørkt år for dansk økonomi. BNP kom på en rutsjetur og væksten blev kun hjulpet på vej af kunstige, men dog fornuftige, hjælpepakker. Som mange andre brancher har ejendomsbranchen i 2020 kunne se de mørke skyer drive ind over deres erhverv. Tabet vil lyde på 30-40 milliarder, mener ejendomsinvestorerne.

”Corona har været allestedsnærværende og påvirket alt fra arbejdspladser til erhvervslejere. Sjældent har vi skullet se tilbage på et år, hvor vi både i arbejds- og privatregi har skullet tilpasse og omstille os så hurtigt,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør fra EjendomDanmark.

Slag med hammeren

Butikssektoren har oplevet særligt mange benspænd, i året der gik. Nedlukningen af samfundet i foråret fik onlinehandlen til at stige, og øgede restriktioner for shoppingcentrene hen over efteråret satte yderligere pres på de fysiske butikker. Et sidste slag med hammeren kom i december, hvor store dele af Danmark blev ramt af anden nedlukningsbølge. Regeringen opfordrede danskerne til at foretage juleindkøbene alene og at handle i så kort tid som muligt.

Ud over hjælpepakkerne har udlejere af butiksejendommene holdt hånden under lejerne med henstand og restancer hen over året. Men ejendomsinvestorerne spår, at ikke alle vil klare skærene, og at butiksejendomme både vil tabe i værdi og blive sværere at udleje.

”Vi har allerede set en del konkurser i løbet af 2020, men der er fortsat mange butikker, der kæmper for deres overlevelse. Mange vil heldigvis komme igennem coronakrisen. En del butikker har været dygtige til at finde en redningsplanke ved at udvikle de rette digitale platforme, der supplerer den fysiske butik,” siger Jannick Nytoft.

Lys i mørket

Mens butikssektoren holdes i live med kunstigt åndedræt, ser coronakrisen ikke ud til at have ramt kontor, industri og bolig lige så hårdt. På trods af krisen ligger alle tre sektorer på fornuftige niveauer.

I årets sidste kvartal stiger kontor på både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje, og derfor forventer en del ejendomsinvestorer også, at markedslejen vil være stigende i 2021. Ejendomsinvestorerne har endnu højere forventninger til industri, mens der også vil være rift om boligerne i det nye år.

Læs rapporten bag branchens forventninger