/ Rådgivning / Erhvervslejemål

Erhvervslejemål

Her kan du finde information til brug for administration af erhvervslejemål, både når det kommer til lejekontrakter, lovgivning og praksis.

I Danmark findes der over 400.000 erhvervslejemål, dvs. lokaler, der er udlejet til andet end beboelse. Det kan fx være en lægeklinik, en butik, et kontor, en garage eller et kælderrum, der er lejet ud på en særskilt lejekontrakt.

For de 400.000 lejeforhold gælder Erhvervslejeloven.

Erhvervslejeloven er præget af aftalefrihed. Det betyder, at det ofte er lejekontrakten og ikke loven, der regulerer lejeforholdet. 

Aftalevilkårene regulerer lejers og udlejers pligter og rettigheder f.eks. i forbindelse med emner som afståelse, vedligeholdelse, opsigelse og fraflytning mv.

Herunder beskrives en lang række emner i overordnede træk. Her kan du finde information om hvilke regler der finder anvendelse, i hvilket omfang de er fravigelige og om det er loven, lejekontrakten eller begge dele, der er afgørende for lejeforholdet.

Kom på kursus

ED-lovportalen

Med ED-Lovportalen får du direkte adgang til en lovsamling med bl.a. foreningsretlige domme samt love og bekendtgørelser. ED-lovportalen er et uundværligt arbejdsredskab, når man skal finde domme vedrørende en konkret lovbestemmelse eller vedrørende et bestemt emne.

Se mere her