/ Om EjendomDanmark / Om ejendomsbranchen

Om ejendomsbranchen

Ejendomsbranchen er en dynamisk og aktiv branche. Branchen danner rammerne for vores samfund, og langt de fleste danskere krydser hver dag vej med branchen. Men ejendomsbranchen er ikke bare de fysiske rammer og bygninger, hvor vi bor, arbejder og lever. Den består af mennesker, der brænder for deres arbejde og aktive virksomheder, som vil bidrage positivt til samfundet.  

Ejendomsbranchens aktører er bevidste om deres vigtige samfundsansvar, og arbejder dagligt med at spille en positiv rolle i samfundet. Vi er en branche, der skaber løsninger, der har varig værdi. Det er blandt andet ejendomsbranchen, der investerer i den grønne omstilling, sikrer et fleksibelt lejemarked, bygger nye boliger over hele landet og sikrer moderne rammer om dansk erhvervsliv. 

Ejendomsbranchen er baseret på en række kerneaktiviteter, der alle er forbundne og indbyrdes afhængige. Ejendomsbranchen: 

  • Investerer 
  • Udvikler 
  • Bygger 
  • Formidler 
  • Driver og administrerer 
  • Vedligeholder 
  • Renoverer og (klima) forbedrer 

Samfundsbidrag 

Ejendomsbranchen skaber rammerne for liv og vækst i Danmark. Ejendomme spiller en vigtig rolle i forhold til løsning af centrale samfundsopgaver som klima, sammenhæng mellem land og by, produktivitet, skabelse af arbejdspladser og genstart af økonomien.  

Branchen bidrager helt essentielt til samfundet ved at skabe og vedligeholde danskernes hjem. 1,1 million svarende til hver 5. dansker bor i privat udlejningsbolig, hvilket gør det til den mest udbredte boligform. Lejeboliger udgør en særligt vigtig boform, da dens fleksibilitet er ideel til alle livets faser – lige fra studiestart til familieforøgelser eller seniorlivet. Og der er netop behov for en øget fleksibilitet på boligmarkedet. Den demografiske udvikling mod 2030 byder på flere ældre og flere singler, hvilket betyder, at behovet for fleksible boliger øges. Samtidig stiller morgendagens ældre andre og nye krav, som boligerne forventes at leve op til.  

Også erhvervslivet er afhængigt at en fleksibel ejendomsbranche. Mange erhvervsdrivende lejer lokaler – alt fra kontorlokaler, butikslokaler og industriejendomme. Branchen skaber rammerne for vækst, kreativitet og produktivitet – og gør det muligt for virksomhederne at investere i virksomhedens kerneforretning i stedet for ejendomme. 

20.000 danskere er direkte beskæftiget i ejendomsbranchen, og branchen understøtter samlet set 137.000 job i Danmark. Samtidig bidrager branchen til BNP med 161 milliarder kroner om året.  

Ejendomsbranchen investerer ligeledes 45 milliarder kroner årligt. Og der er behov for disse investeringer. Gennem de seneste ti år er antallet af lejeboliger steget med 154.000, hvilket svarer til 43%, og der vil være brug for flere boliger endnu – på tværs af både by og land. Samtidig bidrager ejendomsbranchen gennem store investeringer også til den grønne omstilling blandt andet ved at bygge nye klimavenlige ejendomme samt renovere og klimaforbedre eksisterende ejendomme. 

Vil du dykke endnu mere ned i branchen?

EjendomDanmark har udarbejdet et vidensunivers for medlemmer, hvor der er mulighed for at læse vejledninger til en lang række emner, se statistik og finde både værktøjer og skabeloner.

Se mere her