/ Nyheder / Vigtigt at inddrage markedets aktører i eftersyn af erhvervsejendommes grundværdier

Vigtigt at inddrage markedets aktører i eftersyn af erhvervsejendommes grundværdier

Det er vigtigt, at regeringens nye ekspertudvalg lytter og inddrager de relevante erhvervsorganisationer i det kommende arbejde med vurderingsmodeller af erhvervsejendommes grundværdier. EjendomDanmarks frygt har hele tiden været, at de offentlige vurderinger bliver uigennemskuelige og ikke vil afspejle et den markedsvirkelighed, som alle de små og store ejendomsejere opererer i. Eksperterne burde derfor også kunne komme med bud på en mere virkelighedstro model end regeringens udspil.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Regeringen har sammen med partierne bag det nye ejendomsvurderingssystem nedsat et ekspertudvalg, der skal analysere forskellige modeller til at vurdere erhvervsejendommes grundværdier. Blandt andet skal den nuværende vedtagne model, der tager udgangspunkt i nærliggende ejerboligpriser analyseres. Udvalget skal desuden undersøge en videreførelse af model, som vurderer grunden ud fra en handelsprisnorm.

“Det vil være rigtig fornuftigt, hvis man kom frem til, at en vurdering burde foretages på baggrund af den reelle værdi af grunde som erhvervsgrund – og ikke blot ved at sammenligne den med omkringliggende ejerboliger. Men det budskab har det været svært at trænge igennem med indtil videre,” siger underdirektør i EjendomDanmark, Morten Marott Larsen.

Han kritiserer også, at ejere af erhvervsgrunde – som det ser ud i dag – ikke kan klage, selvom det viser sig, at vurderingerne af grundene i modellen ligger meget langt fra det reelle marked.

Med i ekspertudvalget

Morten Marott Larsen havde desuden gerne set, at de relevante brancheorganisationerne med deres praktiske kendskab til erhvervsgrunde og vurderinger og salg, havde siddet direkte i ekspertudvalget.

“Skatteministeren peger selv på, at en tidlig inddragelse af de væsentligste interessenter er afgørende, hvis vi skal nå i mål. Det undrer os derfor en lille smule, at vi sammen med Finans Danmark, Dansk Ejendomsmæglerforening, revisorerne og andre sidder i en følgegruppe og ikke selve ekspertudvalget. Men vi vil bidrage konstruktivt,” siger Morten Marott Larsen

Ekspertgruppen nedsat af Skatteministeriet skal ledes af professor Peter Birch Sørensen og gruppen skal afrapportere i midten af 2023.