/ Nyheder / Vi er forpligtet til at give videre

Vi er forpligtet til at give videre

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter hvert år projekter, der hjælper udsatte børn og unge. Ifølge Jane Bech, direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden, er de forpligtet til at give tilbage til samfundet.

Af

Poul Erik Bech Fonden støtter Dansk Folkehjælps projekt ‘Skolehjælpen’.

Sommerferien er snart over os, og om få måneder starter en ny årgang af børn i skole. Det er dog ikke alle, som bekymringsfrit kan se frem til denne dag. For mange familier er realiteten, at skolestarten er forbundet med en økonomisk byrde, der er svær at løfte.

EDC Poul Erik Bech Fondens formål er at give tilbage til samfundet og hjælpe familier som disse. Det gør de blandt andet ved at støtte Dansk Folkehjælps projekt ’Skolestartshjælp’ med 6 mio. kr. over fem år.

En god start på skolelivet

Projektets formål er at give børn fra udsatte og økonomisk udfordrede familier en god start på skolelivet på lige fod med deres kammerater.

”Skolestart er en skelsættende begivenhed i livet. Det er vigtigt, at børn bliver en del af et positivt fællesskab i skolen og ikke føler sig anderledes grundet familiens økonomiske situation. Derfor giver det mening for os, at vi sammen med Dansk Folkehjælp kan sikre, at flere børn får den skolestart, som mange tager for givet,” fortæller Jane Bech, direktør i EDC Poul Erik Bech Fonden.

Jane Bech er glad for at kunne støtte projektet, der i år har kunne hjælpe alle ansøgere.

”Skolestartshjælpen giver børn af enlige forsørgere på overførselsindkomst eller med et lavt rådighedsbeløb mulighed for at anskaffe sig skolestartudstyr. Det betyder, at børnene på første skoledag kan møde ind med selvvalgt skoletaske, penalhus, drikkedunk, madkasse, nyt tøj og læringsmidler inklusive tablet, og dermed har samme udstyr som deres klassekammerater,” fortæller hun.

En forpligtigelse til at give videre

EDC Poul Erik Bech Fonden støtter mange forskellige projekter, og Jane Bech er ikke i tvivl om, hvorfor denne støtte er så vigtig.

”Vores fond kommer ikke til at redde verden, men den kan give nogle gode oplevelser til familier og børn, som måske har en lidt trist eller økonomisk presset hverdag. Tænker man selv tilbage, så er det i mindre grad hverdagen man erindrer, men mere de små særlige begivenheder. Det giver mening for os at sætte fokus på at skabe disse små særlige begivenheder, der kan give børn et smil på læben.”                                                               

Lokalsamfundets støtte

EDC Poul Erik Bech Fonden blev oprettet i 2015 for dels at fremtidssikre EDC Poul Erik Bech i forbindelse med et generationsskifte og dels med ønsket om at give noget videre. I dag ejer EDC Poul Erik Bech Fonden 60% af modervirksomheden, og modtager hvert år en del af overskuddet i EDC Poul Erik Bech. Siden fonden blev oprettet, har den modtaget i alt 65 mio. kr. til uddeling, og sidste år blev 69 donationer uddelt rundt om i landet.

Når der uddeles donationer, er der særligt fokus på foreninger, der gør en ekstraordinær indsats for udsatte børn og unge.

”Ved udvælgelsen lægger vi vægt på, at der er en høj grad af frivillighed i foreningen og ingen eller lave omkostninger til løn og administration, så pengene går til dem, der har behov for dem. Der ligger også en tanke om at give noget tilbage til de lokalsamfund, som i mange år har bakket op om vores virksomhed EDC Poul Erik Bech, og dermed gjort det muligt at oprette fonden,” fortæller Jane Bech.