/ Nyheder / Svanemærket strammer kravene til byggeri

Svanemærket strammer kravene til byggeri

Byggebranchens potentiale for at bidrage positivt til bæredygtig omstilling skal indfris, og blandt andet derfor har Svanemærket strammet kravene.

Af

Ejendoms- og byggebranchen har stort potentiale for at have en mere positiv indvirkning på den grønne omstilling. Derfor hæver Svanemærket nu ambitionsniveauet og strammer kravene.  

“Svanemærkede bygninger skal være blandt de miljø- og klimamæssigt bedste på markedet. Derfor bliver kravene løbende strammet, og i stramningen har klima, cirkulær økonomi og biodiversitet været centrale omdrejningspunkter. Med de nye krav får bygherrer og entreprenører et endnu stærkere værktøj til at bidrage til den grønne omstilling, og derfor forventer vi også, at den markante vækst, som vi har set de seneste år, vil fortsætte. Især fordi det nu også bliver muligt at certificere kontorbyggeri med Svanemærket, hvilket markedet længe har efterspurgt,” udtaler Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, i en pressemeddelelse. 

De nye krav 

Med de nye skærpede krav er der kommet større fokus på klima, cirkulært byggeri og biodiversitet. Ligeledes er det nu muligt for både kontorbyggeri, institutionsbyggeri og beboelsesbyggeri at opnå certificering med Svanemærket. 

Svanemærkets nye krav omfatter bl.a.: 

  • Lavt energiforbrug (brugsfase), der er minimum 10 % bedre end NZEB (nær nul energi-bygninger). 
  • En klimaberegning for alle bygninger, der er omfattet af obligatoriske eller frivillige krav i Bygningsreglementet. Klimaberegningen skal overholde en grænseværdi på 10,5 Kg CO2 eq/m2, der er strengere end lovgivningens krav på 12 Kg CO2 eq/m2. 
  • Fugtkontrol, krav til dagslys og minimeret udsættelse for skadelige kemikalier. 
  • Miljømæssige og sundhedsmæssige egenskaber ved kemikalier, der bliver brugt i både byggematerialer og kemiske byggeprodukter. 
  • En materiale-logbog til at sikre sporbarhed på de materialer og kemiske produkter, der indgår i byggeriet. 
  • Foranstaltninger for at bevare og forbedre biodiversiteten på byggegrunden. 
  • Kontrol af byggeprocessen. 

Svanemærket 

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som gør det enkelt for forbrugere, virksomheder og det offentlige at bidrage til den grønne omstilling. Svanemærket er holistisk og ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus. På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier.  

Svanemærket er desuden en af verdens skrappeste miljøcertificeringer. 

Den fulde pressemeddelelse kan læses her