/ Nyheder / Sæt en ung i arbejde og bidrag til den grønne omstilling

Sæt en ung i arbejde og bidrag til den grønne omstilling

Virksomheden FRAK søger ejendomsejere, der vil stille opgaver til rådighed for unge og samtidig bidrage til at støtte den grønne omstilling og FN’s verdensmål.

Af

Unge hjælper ejendomsejere via organisationen FRAK Foto: FRAK

De næste to år står unge på spring for at bidrage til, at København når sit mål i kommunens “Ressource og affaldsplan 2024”. Nemlig at få tredoblet genbruget af bl.a. plast og metal og at få øget genanvendelsen af materialer, der kan være til overs fra fx renoveringer og byggeri med op til 70%. Ikke kun kommunen, men også virksomheder og ejendomsejere skal i spil for at komme i mål.

Hvem er FRAK?

FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber fritidsjobs til unge i alderen 13-17 år fra udsatte byområder i København og omegn. Igennem projektet ”FRAKtioner,” der er støttet af Tuborgfondet, skal FRAK i samarbejde med en række unge i alderen 15-17 medvirke til, at Københavns Kommune – og en række virksomheder og ejendomsejere – i løbet af de næste to år bevæger sig i en mere miljøvenlig retning.

”Hvis København skal nå de høje mål frem mod 2024, så kræver det både en ændring fra brug-og-smid-væk-kulturen, og at alle bliver bedre til at sortere til genanvendelse. Både virksomheder og ejendomsejere skal gøre en indsats og tænke nyt. Vi ved, at det kan føles uoverskueligt, derfor er vi her for at hjælpe alle på vej. Sammen kan vi forbedre affaldssorteringen og blive bedre til at genanvende og genbruge,” siger Susanne Sass Ebsen, der er projektkonsulent i FRAK.

Fra spiselige haver til affaldshåndtering

Unge står på spring for at hjælpe ejendomsejerne med opgaver, der enten ikke har tid til i det daglige, eller der kan aflaste driftsmedarbejderne, så de kan varetage andre nyttige opgaver. De unge kan hjælpe til med initiativer inden for genbrug og genanvendelse, som fx:

 • Klargøring af skralderum inden afhentning af affald – herunder korrekt sortering, ryddede gulve, optimal udnyttelse af skraldespande ved fx at folde papkasser sammen
 • POST skraldeafhentning: Efter skraldetømning ligger der ofte diverse affaldsrester på gulvet i affaldsskurene. De unge kan i en aftalt periode gør affaldsrummene pæne efter skraldetømning ved at feje og samle diverse ting op fra gulvet
 • Oprydning af haver, bagstier, gårde mv. hvor der ofte bliver smidt skrald/storskrald
 • Bygge indvendige altankasser lavet af genbrugstræ
 • Hjælpe med fraflytning og dødsboer (kildesortering mv)
 • Istandsættelse ude/inde (malerarbejde, oprydning og kildesortering
 • Renovering af skure, bænke mv. fremfor nyerhvervelse
 • Oprydning af kældre, gennemgå genbrugsmaterialer og relevant kildesortering

De unge udfører også grønne tiltag, som har til hensigt at forskønne boligområder til glæde for beboerne, fx.:

 • Vedligeholde grønne arealer
 • Etablere nye grønne anlæg
 • Etablere spiselige have
 • Håndtering af grønt affald
 • Plante træer
 • Bygge plantekasser
 • Havepleje som græsslåning, hækkeklipning, fjerne ukrudt m.m.

”Missionen er, at vi både hjælper virksomheder, ejendomsejere og kommunen til en grøn omstilling. Sammen løfter et socialt ansvar, påvirker de unges adfærd gennem meningsfyldte fritidsjobs og konkretiserer verdensmålene,” siger Susanne Sass Ebsen.

Ansætter du en ung via FRAK, bidrager du til at støtte fem af FNs verdensmål, nemlig: Nr. 1 – afskaf fattigdom, nr. 3 – sundhed og trivsel, nr. 4 – kvalitetsuddannelse, nr. 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund.

Sådan kommer du i gang

Som ejendomsejer betaler du de unges løn direkte til FRAK, der til gengæld står for alt det praktiske og sikrer, at opgaven bliver løst tilfredsstillende og til tiden. De unge arbejder med gruppeleder, der sikrer kvaliteten af opgaverne og jobbets udførelse og samtidig har det pædagogiske ansvar.

FRAK klarer alt det administrative såsom kontrakter, forsikring, feriepenge og lønudbetaling til de unge. Timeprisen på en opgave beregnes ud fra de unges alder jf. overenskomster.

Kontakt

Kontakt projektkonsulent Susanne Sass Ebsen på susanne@frak.dk eller tlf. 60 19 57 66. Læs mere på frak.dk eller gå til frak.dk/fraktioner.