/ Nyheder / Regulering af husleje i en tid med høj inflation

Regulering af husleje i en tid med høj inflation

Priserne stiger, og derfor er reguleringen efter nettoprisindekset også højere, end den har været i mange år. Metoden er dog lavet for at beskytte lejer og samtidig tage hensyn til udlejers udgifter.

Af

I flere lejemål reguleres huslejen efter nettoprisindekset. Foto: jacoblund, istock

Madolieudgiften har taget et gevaldigt nøk opad, byggematerialerne har gjort det samme, og energipriserne er også kun gået op. Alt det er faktorer, der påvirker de samlede prisstigninger.

Det har også betydning for alle de boliglejemål, hvor der er indgået en aftale mellem lejer og udlejer om at regulere lejen efter nettoprisindekset. Reguleringen foretages én gang årligt på et aftalt fast tidspunkt, der ofte ligger i det første halvår. Flere af dem reguleres derfor i disse måneder, hvor der i forvejen er et stort fokus på prisstigninger: 

“Det er klart, at det kan virke voldsomt og komme overraskende, når der i år er større procentvise stigninger, end man har oplevet i mange år. Der er meget fokus på prisstigninger for tiden, og det kan naturligt nok give henvendelser fra lejere, der har spørgsmål,” siger juridisk direktør Lena Hartmann og fortsætter: 

“Her er det vigtigt at huske på, at nettoprisregulering rent faktisk er en måde at skabe sikkerhed og balance ved at begrænse potentielle lejestigninger til den udvikling der ses i nettoprisindekset og samtidig sikre sammenhængen til udlejers stigende udgifter. Derfor ser vi heller ikke så ekstreme stigninger på selve lejen, som der ses på fx el.”

Stigende udgifter

Netop udgifterne er et væsentligt aspekt at huske på, mener Lena Hartmann. Som udlejer oplever man også, at ens egne udgifter stiger, og det er der taget højde for i lejelovgivningen, der i alle former for lejeforhold giver mulighed for at kunne regulere lejen.

I 2015 blev muligheden for at aftale nettoprisregulering udvidet til at omfatte flere typer lejeforhold, hvor nettoprisreguleringen fremover skulle erstatte trappelejen, der gjorde det muligt at opkræve på forhånd aftale faste stigninger – uanset om de svarede til prisudviklingen eller ej.  

“Priserne stiger og det kan vi ikke gøre så meget ved, men en god vej for alle, der gerne vil begrænse de stigende prisers betydning for egen økonomi, er at tænke over ens forbrug. Jo lavere forbrug af fx strøm, jo lavere stigninger er der på elregningen,” siger Lena Hartmann.