/ Nyheder / Regeringens solcellestrategi: Et skridt på vejen, men stadig lang vej i mål 

Regeringens solcellestrategi: Et skridt på vejen, men stadig lang vej i mål 

Regeringens længe ventede solcellestrategi er landet, og der bliver dermed kastet lys over regeringens tanker og initiativer for solcelleudrulningen i Danmark. Strategien indeholder gode takter, men der er stadig lang vej til at gøre udrulningen nem og gnidningsfri for landets ejendomsejere.

Af

Foto: EjendomDanmark

Regeringen præsenterede tirsdag sin længe ventede solcellestrategi. Selvom strategien har været forsinket af flere omgange, indeholder den alligevel interessant nyt for landets ejendomsejere. Dog må det også konstateres, at der stadig udestår en række uløste opgaver.  

Regeringens strategi indeholder en række initiativer, som skal sikre en øget udrulning af solceller på land. Strategien indeholder både elementer, som skal understøtte udbredelsen af solceller i åbent land, og på hustagene.  

Nye forsøg med finansiering  

Gennemgående i strategien er, at udrulningen af solceller skal foregå på markedsvilkår, hvilket vil sige, at der ikke lægges op til nogle nye støtteordninger i forbindelse med udbredningen af solceller. Dog indeholder strategien et forslag om at gøre finansieringsvilkårene for leasede solceller billigere.  

“Det er positivt, at regeringen lægger op til, at det skal være nemmere at finansiere leasede solceller på erhvervsejendomme. Det vil vi i EjendomDanmark gerne kvittere for, og vi håber, at det vil sætte mere skub i udrulningen”, siger Mette Qvist, der er underdirektør i EjendomDanmark.  

Konkret vil regeringen undersøge, hvorvidt det er muligt at tilpasse den nuværende lovgivning, således at der ikke tages pant i solceller som en del af den generelle pant, der tages i en ejendom ved lånefinansiering i dag. Selve lovforslaget er endnu ikke præsenteret.    

Mange løsninger udestår  

Strategien mangler desværre en række af de konkrete initiativer, som ejendomsbranchen længe har efterspurgt.  

“Det er ærgerligt, at regeringen ikke forholder sig mere til, hvordan en solcelle installation gøres rentabel på udlejningsejendomme. Jeg savner, at man kigger mere på samspillet imellem forsyningslovgivningen og lejelovgivningen, hvor der er mange åbenlyse barrierer for opsætningen af solceller,” siger Mette Qvist.  

Særligt efterspørger EjendomDanmark et fokus på at få ryddet op i diverse regler, som i dag gør det meget kompliceret at opsætte solceller på mange af landets udlejningsejendomme. Mette Qvist uddyber den forbindelse: 

“En central barriere for opsætningen af flere solceller er, at det ikke er tilladt at sælge egenproduceret strøm til sine lejere – også i de tilfælde, hvor det ville være en billigere løsning for både ejer og lejer. Samtidig er der stadig store udfordringer med tilkoblingen mange steder i landet, som ikke ser ud til at blive løst lige foreløbig.” 

Fokus på bygningsdirektivet  

Det nye europæiske bygningsdirektiv stiller en række krav til opsætningen af solceller både på nye ejendomme og på eksisterende erhvervsejendomme. Set i det lys er det ærgerligt, at den nye strategi ikke i højere grad har fokus på at gøre opsætningen mere rentabel for bygningsejerne: 

“Solceller er en central del af det nye bygningsdirektiv. Hvis man skal omdanne en ældre bygning til en 0-emissions bygning, er det meget svært at opnå uden solceller. Derfor er det også vigtigt, at de rette strukturer og incitamenter sikres, så det faktisk kan lade sig gøre,” forklarer Mette Qvist. 

EjendomDanmark vil fortsat følge debatten om solceller tæt og imødeser implementeringen af de fremlagte initiativer i solcellestrategien.  

Du kan læse hele regerings fremlagte strategi her, som udover oplægget til lempeligere finansiering for leasede solceller også indeholder en samling juridiske vurderinger, som desværre ikke gør det lempeligere at dele strøm mellem ejendomme.