/ Nyheder / Præcisering af regler om forbrugsregnskabet 

Præcisering af regler om forbrugsregnskabet 

I forbindelse med udarbejdelse af forbrugsregnskabet for 2023, er der rejst spørgsmål om, hvorvidt omkostninger til tredjemand, skal medtages fra 2023 eller først fra 2024. Det har Brunata fået svar på.

Af

Det er ifølge EU’s Energieffektivitetsdirektiv (EED) et krav at udlejere hver måned stiller forbrugsoplysninger til rådighed for lejerne. Og en lovændring af lejeloven, vedtaget den 28. december 2023, betyder, at dette bliver omkostningsfrit, da udlejere fremover i forbrugsregnskabet skal medtage de omkostninger de har til tredjemand, for at kunne levere oplysningerne. 

Dog vurderede Brunata, at det ikke fremgik tydeligt af ændringen, hvornår udgifterne kan medtages. Derfor kontaktede de Social-, Bolig- og Ældreministeriet for at få præciseret, hvornår ikrafttrædelsesdatoen skulle forstås. 

Ingen tilbagevirkende kraft 

Ifølge Brunatas juridiske direktør, Tony Franke, opstod der et tvivlsspørgsmål om, hvorvidt der skal medtages udgifter fra 2023 med i de forbrugsregnskaber, der netop nu bliver udarbejdet. 

“Vi ville gerne have afklaret, om ikrafttrædelsen 1. januar 2024 gælder de omkostninger, der fremover kan medtages i forbrugsregnskabet, eller om den gælder de forbrugsregnskaber, der udarbejdes fra d. 1. januar og frem,” fortæller Tony Franke i en pressemeddelelse og fortsætter: 

“Forskellen på de to tolkninger er, om man skal medtage de udgifter, udlejerne har haft i 2023, i de forbrugeregnskaber, som branchen sidder og udarbejder lige nu, eller ej.” 

Ifølge Social-, Bolig- og Ældreministeriet, er der dog ikke tale om tilbagevirkende kraft. Det fremgår af et skriftligt svar fra ministeriet til Brunata: 

”Af ikrafttrædelsesbestemmelsen i lov nr. 1793 af 28. december 2023, § 6, stk. 1, fremgår det, at loven træder i kraft den 1. januar 2024. Det er ministeriets vurdering, at bestemmelsen hverken i ordlyd eller forarbejder er bestemt til at have tilbagevirkende kraft. Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at den nye bestemmelse i lejeloven § 72, stk. 4, 3. pkt., alene omfatter udgifter til tredjemand til månedlig leverance afholdt efter 1. januar 2024.” 

Derfor kan man som udlejer først medtage omkostninger til tredjemand for at levere forbrugsoplysninger til lejerne, i de forbrugsregnskaber som dækker 2024, og altså ikke i de forbrugsregnskaber der dækker 2023.