/ Nyheder / Positivt og rigtigt, at ejendomsvirksomheder sidestilles med andre virksomheder

Positivt og rigtigt, at ejendomsvirksomheder sidestilles med andre virksomheder

I regeringens nye udspil om generationsskifte sidestilles ejendomsvirksomheder med andre virksomhedstyper, når der skal ske et generationsskiftes. Hos EjendomDanmark glæder man sig over, at der er fundet en løsning på udfordringen, som organisationen på branchens vegne har hejst et flag for i flere år.

Af

Foto: iStock; sfe-co2

Regeringen har i dag præsenteret sin model for revidering af generationsskiftemulighederne for virksomheder. En for ejendomsbranchen meget vigtig tilpasning er, at der bliver gjort op med den såkaldte pengetanksregel. Den gør, at netop ejendomsvirksomheder rammes særligt hårdt ved generationsskifter sammenlignet med andre virksomhedstyper.

Hos ejendomsbranchens samlende organisation, EjendomDanmark, ses der med stor glæde på, at der er politisk vilje til at finde en løsning på problemstillingen, som organisationen længe har efterspurgt handling på. Ejendomsvirksomheder er nemlig blevet særligt hårdt ramt, når en ny generation skulle tage over, fordi virksomheder, der arbejder med udlejning, har været betragtet som passiv kapitalanbringelse.

”Selvfølgelig skal næste generation kunne overtage på samme vis som i andre virksomhedstyper. Vi er ikke en branche af passive virksomheder – tværtimod. Ejendomsbranchen er rygraden i megen af den udvikling, som foregår i hele landet. Jeg er derfor glad for, at der nu fra politisk side er fundet en løsning, hvor ejendomsvirksomheder sidestilles, da det kommer alle til gode. Derfor vil jeg også gerne sig tak for den gode dialog, der har været – særligt med Venstre – undervejs i forhandlingerne. Lydhørhed for virkelighedens udfordringer skaber forandringer,” siger EjendomDanmarks adm. direktør Peter Stenholm og fortsætter:

”Veldrevne og sunde virksomheder skal gerne kunne blive i familiens hænder på helt samme vis som i andre brancher. Derfor er jeg på vores medlemmers vegne enormt glad for, at der er fundet en løsning. Forhåbentlig vil vi fremover høre færre af de ærgerlige historier, hvor familier enten er nødt til at sælge enkelte ejendomme eller hele virksomheden, fordi reglerne har gjort det svært at lade virksomheden gå videre.”

Stor betydning i virkeligheden

Det hele skal nu udmønte sig i en konkret lovgivning. Den proces ser Peter Stenholm frem til:

”Det er naturligvis med en vis utålmodighed på vores medlemmers vegne, at vi kommer til at følge processen, fordi det har så stor betydning ude i virkeligheden. For det er godt nyt for ejendomsvirksomhederne, og dermed også for alle dem, der benytter vores ejendomme,” siger Peter Stenholm.