/ Nyheder / Politiske indgreb påvirker investorinteressen

Politiske indgreb påvirker investorinteressen

Investorernes interesse for at investere i de danske ejendomme er kølnet de seneste år – en udvikling som Norge og Sverige er gået fri af. Forklaringen skal bl.a. findes i en stigende usikkerhed ved Danmark som investeringsland grundet de politiske indgreb rettet mod ejendomsbranchen, og det koster vækst og arbejdspladser.

Af

Politisk indgreb har ramt transaktionsvolumen. Foto: seb_ra, iStock

En halvering af transaktionsvolumen på bare tre år. Det er forventningen, hvis man her mod årets afslutning ser på det danske ejendomsmarked 2020 kontra 2017. Men mens investorerne holder igen i Danmark, er niveauet i Sverige gået op med 15 procent, og Norge har i samme periode holdt niveauet. Det viser en helt ny opgørelse fra Newsec.

Nedkølingen af det danske marked skyldes ifølge Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark, bl.a., at politikerne med det stærkt omdiskuterede boligindgreb har skabt usikkerhed om Danmark som et sikkert investeringsland:

”Ejendomsbranchen bliver brugt som en utømmelig kilde for finansiering, og det ændrer grundlæggende på spillereglerne for markedet. Både det såkaldte blackstone-indgreb og senest den nye lagerskat har store konsekvenser for blandt andet arbejdspladser. Det skaber usikkerhed om markedet, og det er investorerne selvfølgelig meget opmærksomme på,” siger Jannick Nytoft.

Den samme melding kommer fra Morten Jensen, der er adm. direktør i Newsec:

”De seneste år har vi kunnet mærke, at der er kommet større politisk usikkerhed om Danmark i forhold til øvrige nordiske lande, og det skyldes blandt andet blackstone-indgrebet og ny aftale om lagerskat og usikkerhed om ejendomsskatterne. Investorer skal være sikre på, at deres forretning ikke forsvinder alt efter, hvordan de politiske vinde blæser,” siger Morten Jensen.

”Vi forventer, at den politiske uro bliver mindre fremover, hvilket vil få gang i samfundsgavnlige transaktioner igen,” slutter han.

Danmark taber terræn

For Danmark har tabt terræn i forhold til de nordiske naboer. Tilbage i 2017 blev 26 procent af de nordiske transaktioner gennemført på det danske marked – den andel er nu faldet til 17 procent. I samme periode er Sveriges andel steget fra 33 til hele 48 procent.

”Vi har brug for at tiltrække investorer, så vi kan udvikle vores bygninger og byer. Det betyder ikke kun moderne og mere grønne boliger – det skaber også arbejdspladser og vækst. Derfor er det væsentligt, at vi ikke sakker bagud i forhold til de andre nordiske lande, men at vi sørger for at få gjort noget ved usikkerheden, så vi igen kan blive set som en sikker havn for investeringer,” siger Jannick Nytoft.

Transaktionsvolumen i Danmark var i 2017 i niveauet 90 mia. kr. ifølge Newsec – i 2020 ventes den at være faldet til niveauet 45-50 mia. kr.