/ Nyheder / Opkræver dit fjernvarmeselskab strafgebyr på din ejendom?

Opkræver dit fjernvarmeselskab strafgebyr på din ejendom?

Incitamentsbetaling, afkølingsbetaling, motivationsafgift, incitamentstarif eller straftarif – kært barn har mange navne. Men de dækker alle over et strafgebyr, der betales såfremt ejendommens fjernvarmevand ikke er afkølet nok, når det løber retur til forsyningsselskabet.

Af

Det er af stor betydning, at fjernvarmevandet afkøles mest muligt hos forbrugeren før den kommer retur til forsyningsselskabet. Hvis afkølingen ikke er god nok, så bliver energien ikke udnyttet optimalt. Det gør tabet af energi i fjernvarmenettet større end det burde være, hvilket belaster miljøet og koster aftageren penge.

Afkølingen er forskellen mellem den temperatur, fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, den forlader anlægget med (retur). Jo bedre man afkøler fjernvarmevandet, jo mere varme får man ud af det, derfor bør der tilstræbes størst mulig afkøling. På årsbasis skal den gennemsnitlige afkøling hos forbrugeren være mellem 35 og 40 C°.

Ved en god afkøling undgår forsyningsselskabet at opvarme og cirkulere en unødvendig stor vandmængde. Derfor har nogle forsyningsselskaber indført strafbetaling ved manglende afkøling for at give aftageren et større incitament til at få afkølet vandet inden det løber retur til forsyningsselskabet. Det er denne strafbetaling, der opkræves som for eksempel incitamentsbetaling, afkølingsbetaling, incitamentstarif eller straftarif.

Her et eksempel på en ejendom, der bliver opkrævet fjernvarme på månedsbasis. Denne ejendom betaler 121.561,85 kr. i strafgebyr ”Afkøling – bidrag” på en måned.

 

 

Et andet eksempel er denne årsopkrævning, hvor man på ejendommen betaler incitamentsbetaling med 48.228,55 kr.

 

 

Som man kan se i eksemplerne, kan der være rigtig mange penge at spare, hvis man kan undgå at betale strafgebyr som følge af for ringe afkøling. Ofte er årsagen til den for ringe afkøling, at fjernvarmeanlægget enten ikke er indstillet korrekt, eller at der er en komponent i anlægget, der er gået i stykker. Det kan man heldigvis gøre noget ved.

Hvordan kan man få mere ud af fjernvarmen på ejendommen?

Hvis du bliver opkrævet strafgebyr på din ejendom, kan du formentlig undgå dette ved at følge et par gode råd:

1. Brug dine radiatorer rigtigt

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Tjek at de er varme i toppen og kolde (lunkne) i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. Sørg for at radiator og termostat har luft omkring sig og ikke er dækket af møbler, gardiner etc. Har du gulvvarme så find en passende indstilling og hold fast ved den.
Lav en serviceaftale med et VVS-firma, som kan sikre, at dit anlæg kører, som det skal. Du kan lukke for sommerventilen i den varme del af året, hvor du ikke har brug for varme på radiatorerne.
 

2. Brug din tekniske snilde

Moderne fjernvarmeanlæg passer i princippet sig selv – når de er indstillet korrekt, og alle komponenter virker. Det er særlig vigtigt, at der ikke er noget galt med den ventil, som styrer forbindelsen mellem dit anlæg og fjernvarmenettet. Den kaldes reguleringsventilen. Hvis den er defekt, kan det ødelægge afkølingen. Du kan tjekke ventilen ved at skrue helt ned for temperaturen på styringen af dit anlæg for at se, om det får reguleringsventilen til at lukke. Husk at notere, hvad temperaturen står på, FØR du begynder at stille på den. På Kamstrup varmemåleren skal du derefter kunne se, at flowet falder. Derefter skruer du helt op for temperaturen og holder øje med, om flowet stiger. Hvis det er tilfældet, virker reguleringsventilen. Husk at sætte temperaturen tilbage til det samme som før testen.
 

Du kan også sørge for, at dit varme vand ikke er varmere end nødvendigt. Temperaturen i toppen af varmtvandsbeholderen bør være 55 C° – hverken mere eller mindre. Hvis temperaturen er højere end 55 C° udskiller beholderen kalk, hvilket kan gå ud over dens levetid. Hvis temperaturen er lavere end 50 C°, kan det give bakterie-problemer. Det kan du tjekke på denne måde:

 1. Vælg en vandhane, som sidder et godt stykke væk fra varmtvandsbeholderen
 2. Lad vandet løbe, indtil det er så varmt som muligt
 3. Fyld en kop med varmt vand, så koppen bliver varmet op. Tøm koppen igen
 4. Sæt et termometer i den varme kop, og fyld den igen med varmt vand fra hanen
 5. Hvis vandet er over eller under 50 C° skal du justere temperaturen i varmtvandsbeholderen
 6. Vent et par timer, før du måler igen
 
Du kan følge med i, hvordan det går med din afkøling ved at aflæse din Kamstrup varmemåler med jævne mellemrum. På Kamstrup måleren viser T2 din returtemperatur. Hvis den pludselig stiger, er der formentlig opstået et problem, som bør løses.

Tjek også, at der er vand nok på dine radiatorer og fyld vand på, hvis trykket er for lavt. De fleste fjernvarmeanlæg har et manometer, hvor du kan se trykket i radiatorsystemet.


3. Få hjælp af en VVS’er

Dit fjernvarmeanlæg skal være indstillet, så det passer til din ejendom. Styring af cirkulationspumpe og fremløbstemperaturer skal passe til ejendommens radiatorer og varmtvandssystem. Det hedder indregulering, og det er en sag for fagfolk. Find et VVS-firma, der er vant til at arbejde med fjernvarme og bed dem om at indregulere dit anlæg. Nedenfor er en liste over typiske fejl, der kan påvirke anlæggets funktion:

 1. Tjek snavssamlere – på centralvarme- og fjernvarmeside.
 2. Tjek, at der er vand på anlægget og kontrollér ekspansionsbeholder
 3. Kontrollér reguleringsventiler – på centralvarme og brugsvand
  De skal kunne lukke i, og styringens funktion skal være i orden
  Være korrekt dimensioneret (ikke for stor KVS-værdi)
  Fremløbstemperaturen på centralvarmen skal reguleres efter udetemperaturen af styringen og passe til bygningen. Tjek at udetemperaturføleren virker, og om varmekurven står for højt. Evt. gulvvarme indstilling bør kontrolleres
  Cirkulationspumpens indstilling skal passe til bygningen
 4. Hvis reguleringsventilen er fundet i orden i pkt. 3:
 5. Tjek returtemperaturen på centralvarmen – ved at lukke for fjernvarmen til brugsvandet. Returtemperaturen bør ligge under 45 C°.
  Tjek forskellen på returtemperaturen over centralvarmeveksleren. Er der over 5 graders forskel på returtemperaturen på fjernvarme og centralvarmesiden, og det ikke hjælper at rense snavssamlerne, bør veksleren renses.
 6. Afsyre varmtvandsbeholderen – den tilkalkes især hvis temperaturen på det varme vand er over 60 C°. Temperaturen i beholderens top bør være 55 C°.
 7. Tjek at størrelse og stand på varmtvandsbeholder passer til forbrug.
 8. Indregulering af vandmængderne i større centralvarmeanlæg – kontrollér og justér eventuelt strengreguleringsventiler.
 
VVS-firmaet kan også tjekke, at forindstillingen på dine termostater er korrekt. Hvis du har gulvvarme kan VVS-firmaet sikre, at gulvvarme-anlægget er indstillet rigtigt og fungerer som det skal.
 
Når VVS-firmaet har sikret indreguleringen kan du følge med i, hvordan anlægget virker, ved løbende at tjekke at T2 på Kamstrup måleren er lavere end 50 C°.


4. Kontakt fjernvarmeværket

De tre ovenstående punkter vil i langt de fleste tilfælde løse dit afkølingsproblem. Har du stadig problemer efter at have været alle punkterne igennem, så kontakt dit fjernvarmeværk.