/ Nyheder / Omstilling til nye affaldskrav tager tid

Omstilling til nye affaldskrav tager tid

Hos Aarhus Kommune blev der i 2020 sat turbo på at få et udkast klar til en ny affaldsplan. Hvor affaldsplanen er tæt på at være i mål, vil selve omstillingen tage et par år. Ejendomsejere har derfor tid til at indtænke de nye løsninger.

Af

Ejendomsejere har tid til at indtænke de nye løsninger.

En cirkulær økonomi, mere bæredygtighed og mindre udledning af CO2. Målene i Aarhus Kommunes affaldsplan vil være i tråd med regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Et mål har samtidig været at etablere et samarbejde med en række østjyske kommuner for at få ensartede affaldsordninger.

”Borgere, der arbejder i Aarhus, men bor i Skanderborg, skal opleve, at det er de samme retningslinjer, der gælder i hele området,” forklarer funktionsleder Gitte Tholstrup Kaalby hos AffaldVarme Aarhus, der står for at indsamle affald ved alle husstande i Aarhus Kommune.

Udkastet til affaldsplanen vil skulle behandles politisk i det kommende år. Mens de overordnede linjer er tegnet, venter nu det praktiske arbejde. Og det vil tage noget tid at få vendt skuden, mener Gitte Tholstrup Kaalby.

Bundet af kontrakter

AffaldVarme Aarhus afhenter allerede en del af de ti fraktioner, som bliver et krav fra juli 2021. På sigt skal husstandene også have afhentet organisk affald, drikkevarekartoner og brugt tøj. Men det vil ikke være muligt at køre i stilling til juli 2021 – og det vil også være en udfordring at nå for mange af landets øvrige kommuner, mener Gitte Tholstrup Kaalby.

”Vores nuværende kontrakter med de vognmænd, der henter affald, udløber først i 2023. Vi er nu i gang med at se på et udbud, så vi har de nye kontrakter på plads, når vores eksisterende aftale udløber. Mange kommuner vil på samme måde være bundet op af kontrakter, der gør det svært at udarbejde en ny strategi for affaldssortering på så kort en tidsbane,” siger hun og fortsætter:

”Heldigvis er det jo allerede i dag muligt for borgerne at sortere rigtig meget affald. Meget af det sorteres lige uden for døren, andet kræver en tur på genbrugsstationen.”

Tid til at omstille sig

For ejere af etageejendomme betyder den lange omstilling, at der vil være god tid til at finde frem til den optimale løsning i gårdmiljøerne.
AffaldVarme Aarhus er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan affaldssorteringen rent praktisk skal foregå ude ved etageejendommene: Hvor meget plads kræver de enkelte fraktioner, og hvilke typer affald er det muligt at sammenblande?

”Blot fordi ejendommene skal sortere i ti fraktioner, er det ikke ensbetydende med, at der skal sættes ti skraldespande op. En skillevæg er én måde at adskille affaldet på, men det er også muligt at sammenblande affaldstyper og så eftersortere det, som vi kender fra papir og pap i dag,” siger Gitte Tholstrup Kaalby.

Løbende dialog

AffaldVarme Aarhus er løbende i dialog med både boligforeninger og ejendomsadministratorer i Østjylland for at få input til, hvad der vil give mest mening ude på ejendommene.

”Vi ønsker et samarbejde, så vores løsninger bliver så gode som muligt. Vi afholder desuden løbende statusmøder, så foreninger og administratorer kan blive klædt godt på. For os er det vigtigt, at der er det rette materiel, vi kan tømme i gården, og så skal det være nemt for lejeren at sortere allerede inde fra køkkenet.”

Også Københavns Kommune arbejder på højtryk for at imødekomme de nye krav.