/ Nyheder / Omskoling fra bank til ejendomme er en succes

Omskoling fra bank til ejendomme er en succes

Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark er gået sammen om et omskolingsforløb for ledige i finanssektoren, der er parate til at arbejde i ejendomsbranchen. De første erfaringer viser, at forløbet er en succes. Et nyt forløb sættes snart i gang.

Af

Manglen på ejendomsadministratorer stiger i de kommende år. Ejendomsforeningen Danmarks prognose viser, at der på ti år bliver brug for omkring 4.000 nye ejendomsadministratorer.

Derfor har Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark taget initiativ til et omskolingsforløb med en etårig traineeansættelse for ledige i den finansielle sektor, som gerne vil arbejde i ejendomsbranchen. Målet er, at de ledige på sigt kommer i et fast job som ejendomsadministrator.

”Vi har brug for flere hænder i ejendomsbranchen, som er i en rivende udvikling. Det er en kæmpe udfordring, som vi tager meget alvorligt og arbejder målrettet på at få løst på flere fronter. Derfor er vi rigtig glade for samarbejdet med Finansforbundet. Tidspunktet har aldrig været bedre for at træde ind i ejendomsbranchen, der har mange og meget forskelligartede jobs”, siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, og som oplyser, at der i dag er ansat omkring 100.000 medarbejdere i ejendomsbranchen.

Stor forandringsvilje


Omskolingsforløbet består blandt andet af et længerevarende introduktionsforløb, hvor medarbejdere fra ejendomsbranchen underviser og to fag på branchens uddannelse som ejendomsadministrator. Finansforbundet afholder udgifterne til uddannelse af forbundets medlemmer, og Ejendomsforeningen Danmark står for udvikling af undervisningen og kontakten til de virksomheder, der kan ansætte de ledige som trainees. Udviklingen af forløbet er sket i tæt samarbejde med Annemarie Lund Krumhardt, der er HR-direktør hos Jeudan, og Anne Marie Oksen, der er administrerende direktør i CEJ Ejendomsadministration. De har begge ansat to trainees fra det første hold i deres virksomheder.

Anne Marie Oksen er desuden medlem af Ejendomsforeningen Danmarks hovedbestyrelse og formand for foreningens uddannelsesudvalg. Hun mener, at det første hold med 12 trainees har udvist en stor grad af forandringsvilje.

”En stor portion mod, arbejds- og livserfaring og et ønske om at skabe sig en ny karriere, selvom det er anderledes, end det man kommer fra, er fælles træk for kandidaterne i omskolingsforløbet. At skulle starte forfra i en hel ny branche kræver stor forandringsvilje, og det har det første hold med trainees vist os, at de har”, siger Anne Marie Oksen. 

Nyt forløb skydes i gang nu

Finansforbundet har netop afholdt et indledende møde for ledige fra finanssektoren om det nye omskolingsforløb. Interessen fra forbundets medlemmer har været overvældende.

”Det er kernestof for os at hjælpe vores medlemmer til et arbejdsliv, hvor de trives og lykkes. Med de store forandringer, der er i gang i den traditionelle finanssektor, kan det også betyde mod jobs i andre brancher, hvor der er efterspørgsel efter de kompetencer, vores medlemmer har. Her har ejendomsadministratoruddannelsen vist sig rigtig interessant for mange af vores ledige medlemmer, og derfor er det også et samarbejde, som alle parter har fået noget ud af”, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Kandidaterne kan blive ansat som trainees i en ejendoms- eller administrationsvirksomhed i et år. 

”Som fagforbund er det centralt for os i Finansforbundet også at tænke i nye og alternative veje og samarbejdsrelationer, der kan skabe værdi for vores medlemmer. Her tror jeg, at et samarbejde som dette mellem to organisationer udgør et værdifuldt supplement til hele det etablerede beskæftigelsessystem. Det har i hvert fald vist sig her som et stærkt match, der har givet god mening, og som vi nu ser frem til at tage fat på næste runde af”, siger Kent Petersen.

Could not find post with assigned ID

Kontakt