/ Nyheder / Nyt vurderingssystem skal genbesøges

Nyt vurderingssystem skal genbesøges

En ny model til at beregne ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme er med et bredt politisk forlig i Folketinget blevet en realitet. EjendomDanmark har forbehold for den valgte løsning, men glæder sig trods alt over, at der er nedsat et ekspertudvalg.

Af

Jannick Nytoft kalder det ”et nyt håb”, at politikerne lyttede og nedsatte ekspertgruppen undervejs i forløbet med vedtagelsen. Foto: iStock/Olaser

Efter flere års ventetid kom en ny model til beregning af de offentlige vurderinger. Væk var princippet om at lade vurderingerne følge markedet, og ind kom i stedet en skrivebordsberegning på baggrund af boliggrunde. Systemet gik allerede i luften fra 1. marts, og ikke alene er hastværket betænkeligt – det er hele setuppet også:

”Det virkede som en hovsa-løsning, fordi tiden var ved at rinde ud. Derfor kan jeg så kun glæde mig over, at der blev lyttet til vores bekymringer, og der nu kommer til et være et ekspertudvalg, der arbejder videre med området. For den løsning, der nu er vedtaget, den er ikke holdbar på den lange bane,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Ekspertudvalget, der altså blev nedsat undervejs i forhandlingerne, skal komme med forslag til forbedringer af det netop vedtagne system, så der forhåbentlig kan skabes et mere markedsorienteret system med tiden.

Jannick Nytoft kalder det ”et nyt håb”, at politikerne lyttede og nedsatte ekspertgruppen undervejs i forløbet med vedtagelsen.

Behov for justeringer

Der kommer nemlig fortsat til at være behov for at tilpasse det nye system. Beregningen skal tage udgangspunkt i boliggrunde, og de skal så transformeres om til en erhvervsgrund ved at fratrække skaleringsværdier.

Med den øvelse kan værdien falde ud på mange måder – og det er ikke givet, at den er nær den reelle handelsværdi.

”Der kommer til at være nogen heldige, der vinder på, at systemet har udfordringer. Men der kommer også til at være dem, der ender i den anden grøft. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at vi ikke har et transparent system, som virksomheder og borgere kan have tillid til,” siger Jannick Nytoft.

Samtidig påpeger han, at den valgte beregningsmodel også giver begrænsede muligheder for at klage.

Manglende klagemuligheder

Reelt kan enkelte ende i en situation, hvor de for nylig har købt en ejendom til en given pris, men de så får en beregning, der er helt skæv. I den situation vil det nok kunne opleves som frustrerende, fordi der ikke er et stort rum til revurdering:

”Det er i min optik et andet stort problem ved det nye system. Der skal grundlæggende være ordentlige klagemuligheder, når værdiansættelsen rammer skævt. Der kan beregnes nok så meget fra et skrivebord, men det skal kunne tryktestes på virkeligheden og rigtige handelspriser. Det er nok ikke mange, der vil mene, at det er fair, hvis man har markedsprisen på et stykke papir, men den så rammer helt ved siden af det tal, som skattemyndighederne giver en,” siger Jannick Nytoft.

Det nye system til beregning af ejendomsvurderinger blev vedtaget den 23. februar.