/ Nyheder / Nyt energimærke? Søg om tilskud i puljen Energitjek

Nyt energimærke? Søg om tilskud i puljen Energitjek

Ejere af private udlejningsejendomme og andels- og ejerforeningers bestyrelser kan nu søge et tilskud på op til 20.000 kr. via Københavns Kommunes pulje Energitjek. Tilskuddet gives til at opdatere ejendommens energimærke.

Af

Ejere af private udlejningsejendomme og andels- og ejerforeningers bestyrelser kan nu søge tilskud.

Puljen Energitjek giver op til 20.000 kr. i tilskud til et nyt eller opdateret energimærke til private etageboligejendomme med et højt energiforbrug. Overstiges 20.000 kr., skal ansøger selv afholde eventuelle øvrige udgifter.

Puljen kan søges, hvis ejendommen på forhånd har energimærke E, F eller G, der er mere end to år gammelt, ejendommen har et udløbet energimærke eller aldrig har haft et energimærke.

Tjek af fjernvarmecentral og ventilationsanlæg

I forbindelse med energitjekket laves også en gennemgang af ejendommens fjernvarmecentral og et eventuelt centralt ventilationsanlæg. Ved gennemgangen vurderes det hvilke forhold, som er mulige at forbedre for at sikre en god drift og eventuelle forslag til energioptimeringer.

Hvorfor forbedre energimærket?

Et energimærke giver et godt indblik i ejendommens energiforbrug samt de forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Energimærket kan derfor være første skridt mod, at ejendomme med højt energiforbrug renoveres. En renovering kan føre til lavere energiregninger, forøget boligværdi og en generelt mindre klimapåvirkning. Det er også muligt at søge støtte til renovering via Københavns Bygningsrenoveringspulje.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 1/10 2022, og puljen kan søges af andels- og ejerforeningers bestyrelser samt af ejere af udlejningsejendomme.


Læs mere