/ Nyheder / Nyt bygningsdirektiv: Vigtigt med fokus på bedre muligheder for at vælge grønt

Nyt bygningsdirektiv: Vigtigt med fokus på bedre muligheder for at vælge grønt

EU barsler med et nyt bygningsdirektiv. Det betyder strammere krav til bl.a. energimærkerne. Godt med høje ambitioner, men vigtigt også at have blik for at skabe bedre muligheder for de grønne investeringer, lyder det fra EjendomDanmark

Af

EU har grønne ambitioner – bygninger skal være klimaneutrale i 2050. Foto: jonathanfilskov-photography, iStock

Bedre og grønnere ejendomme er afgørende for den grønne omstilling. Det kan der ikke herske tvivl om, og den indsigt har også ramt EU. 

Her arbejdes der netop nu på en revision af det såkaldte bygningsdirektiv – altså det direktiv, der udstikker rammerne for krav til bygninger, energimærkning, energieffektivisering og meget andet. 

Hos EjendomDanmark ses der positivt på, at EU også har fokus på at skabe bedre muligheder for de grønne investeringer: 

“Direktivet stiller større og mere håndfaste energikrav til bygninger, mens man samtidig har fået et stærkere fokus på, at medlemslandene skal hjælpe udviklingen på vej. Den kobling er fuldstændig afgørende,” siger seniorrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen, EjendomDanmark og fortsætter:

“Det vil være meningsløst at stille krav uden også at skabe bedre muligheder for de grønne investeringer, der skal til. Og det er i høj grad op til den danske regering at sikre, at denne balance findes.”

Klimaneutrale i 2050

Direktivets erklærede mål er at sikre, at alle bygninger i EU – med undtagelse af visse historiske bygninger, midlertidige bygninger m.m. – er klimaneutrale i 2050.

I direktivforslaget udstikker man retningen for at nå det mål, og det gør man bl.a. med krav om, at alle bygninger skal være energimærke E i 2033, ligesom der stilles højere krav til, at medlemslandene skal fremme energiforbedrende investeringer. 

Mange af barriererne for flere investeringer i grønne bygninger skyldes dog reguleringen, da det ofte er både svært, bureaukratisk og langvarigt at sætte de grønne projekter i gang.

“De høje ambitioner skal følges af konkrete krav til medlemslandene for at sikre bedre muligheder for grønne investeringer. Planer er fine og nødvendige, da de giver noget at sigte efter, men direktivet er ikke helt så entydigt i kravene til, hvordan medlemslandene skal gøre det muligt. Det vil vi selvfølgelig holde godt øje med, ligesom vi jo har et væld af yderligere forslag til, hvordan man kan fremme de grønne investeringer,” siger Morten Jarlbæk Pedersen.

Fire udfordringer

EjendomDanmark tager dermed vel imod direktivforslaget, men det er heller ikke uden knaster, der skal høvles af, inden det vedtages. F.eks. har EjendomDanmark påpeget:

  • at der skal arbejdes med direktivets tidshorisont for, hvornår bygninger skal leve op til kravene, så denne tidshorisont bedre afspejler de faktiske muligheder og arbejdsforhold i ejendomsbranchen
  • at det er afgørende, at man har et skarpt blik for de administrative byrder, som direktivet vil medføre – både nu og i implementeringen.
  • at direktivet helt overser, at investeringer i bygninger og ejendomme også har en grøn betydning i bredere forstand end kun energi – f.eks. affaldssortering og klimatilpasning.
  • at nogle af de stillede krav risikerer at være voldsomt omkostningstunge og samtidig spænde ben for mere effektive investeringer.

Bemærkninger til udkast til et revideret bygningsdirektiv

Det videre forløb med direktivet

På nuværende tidspunkt har Europa-Kommissionen fremlagt et forslag til et revideret bygningsdirektiv. Direktivet er således ikke vedtaget endnu, og nu forestår forhandlingerne mellem EU’s medlemslande og i Europa-Parlamentet, inden direktivet kan vedtages.

Direktivet er ret afgørende for ejendomsbranchen, da det udstikker de overordnede rammer for energieffektiviseringsindsatsen og definerer forpligtelser for både medlemslande og virksomheder på dette felt. EjendomDanmark følger derfor arbejdet med direktivet tæt for at sikre, at krav og muligheder følges ad.

Når direktivet er vedtaget i EU, skal det efterfølgende omsættes til dansk lovgivning – en proces, som EjendomDanmark naturligvis også vil følge tæt.

Kontakt