/ Nyheder / Nye tider kræver nye rammer

Nye tider kræver nye rammer

En ny og mere aktiv boligpolitik. Ejendomsbranchen som finansieringskilde for velfærdspolitik. Verden står ikke stille. Derfor er der brug for en endnu mere smidig og slagkraftig organisation – og det har branchen nu fået.

Af

Foto: Christiantdk, istock

Moderniseringer, skat, klima, coronakrise, pensionspolitik. Det er alt sammen temaer, hvor ejendomsbranchen kommer til at spille en betydelig rolle på den politiske scene.

Den rolle skal EjendomDanmark kunne indtage både proaktivt og effektivt. Og det fordrer beslutningskraft og smidighed. Derfor iværksatte EjendomDanmarks bestyrelse i 2018 et strategisk arbejde kaldet ”Visibility 2021”, der blandt andet skulle munde ud i en ny governancestruktur for EjendomDanmark.

Et medlemsudvalg har derfor kigget nærmere på vedtægterne og strukturen og givet et realistisk bud på, hvordan EjendomDanmark kan blive en endnu mere handlekraftig organisation – uden at medlemskontakten og indflydelsen forsvinder. Det er det arbejde, der nu er mundet ud i den nye governancestruktur.

Fra to bestyrelser til én

Fra gammel tid har man i EjendomDanmark opretholdt en todelt struktur: Ejerne for sig og administratorerne for sig. De har haft hver sin bestyrelse og hver sine regler. Og oven på det har der været en større hovedbestyrelse og et forretningsudvalg.

Den opdeling har dog ikke været entydigt hensigtsmæssig. Den betød fx, at EjendomDanmark sammenlignet med mange andre politiske organisationer var mindre smidig, når det skulle gå stærkt. Og det betød, at det tog lang tid og krævede mange behandlinger at træffe beslutninger, som alle ellers var enige om.

Derfor var essensen af oplægget til en ny struktur, at de to bestyrelser skulle blive til én, hvor alle typer af medlemmer skulle være valgbare.

Til gengæld skulle forretningsudvalget gøres større, så der også i den daglige drift og ledelse blev sikret god og bred repræsentation af de forskellige medlemmer.

Desuden skulle vedtægterne skrives om, så den nye bestyrelse – frem for at være låst på bestemte udvalg og delegerede – fik bedre muligheder for løbende at nedsætte udvalg og netværk med særlige fokus og opgaver og handlekraft efter forholdene.

Den nye struktur er nu en realitet

Resultatet af medlemsudvalgets arbejde var således et forslag til en mere enstrenget struktur, der er i bedre overensstemmelse med EjendomDanmarks strategi om at blive en bredere, mere velfunderet og moderne erhvervsorganisation, der kan sikre ejendomsbranchen indflydelse på branchens rammevilkår.

Forslaget blev i forsommeren vedtaget på det coronaprægede landsmøde, og nu – efter et ekstraordinært landsmøde torsdag – er beslutningen endelig.