/ Nyheder / Nye regler for støtte til energibesparelser undervejs

Nye regler for støtte til energibesparelser undervejs

Nye regler om støtte til energieffektivisering betyder større fokus på oliefyr og mindre på energirenovering

Af

Foto: Christiantdk, iStock

Der findes i Danmark flere forskellige muligheder for at få støtte til projekter inden for klima, energieffektivisering, renovering og lignende. Som en del af den klimapolitiske aftale om energi og industri fra juni 2020 blev det besluttet at styrke ordningen for tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Reglerne for den styrkede ordning er netop nu i høring.

Mere fokus på oliefyr 

De kommende regler for støtteordningen til energibesparelser betyder bl.a., at ordningen i langt højere grad end i dag målrettes. 6 ud af 10 støttekroner skal således reserveres til bl.a. “konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg til installation og opvarmning af helårsboliger”, som Energistyrelsen skriver i sit udkast til en bekendtgørelse. Det betyder bl.a., at ordningen bliver mindre tilgængelig for ejendomsbranchen i bred forstand, hvilket kan være problematisk.

Samtidig er ordningen stadig præget af detaljerede regler for tilskud og en bureaukratisk tung søgeprocedure. Alt det kan der gøres noget ved, så der kommer mere klima for pengene. Dette vil EjendomDanmark påpege i sit høringssvar.

Du finder et link til Energistyrelsens udkast til de nye regler i højre side.

Behov for løbende evaluering

Energispareordningen er én af flere tilskudspuljer, der skal sikre, at den danske ejendomsmasse går en grønnere og mere klimavenlig fremtid i møde. Men indsatsen i dag er fragmenteret, og det kan være svært at hitte rede i de forskellige ordninger, puljer og tilskudsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at ordningerne løbende evalueres kritisk, så der kommer mest klima for pengene – ligesom det skal sikres, at ansøgerne har nem adgang og kendskab til de forskellige puljer og støtteordninger.

Du kan i øvrigt læse mere om EjendomDanmarks forslag til at gøre den offentlige energispareindsats mere effektiv her:

Vejen til grønnere ejendomme i Danmark

 

 

Kontakt